nieuws

Utrecht volgens Eigen Huis uit op winstbejag

bouwbreed

In ongekend felle bewoordingen veegt de vereniging Eigen Huis de vloer aan met het voornemen van het College van Utrecht een opslag in te voeren op de stichtingskosten van nieuwbouwwoningen. “Verblind door de mogelijkheid van extra inkomsten staat men niet stil bij de risico’s van deze handelwijze”, schrijft drs. H.J. van Herwijnen, directeur van de vereniging aan de gemeenteraad.

De maatregel “zou een speculant niet misstaan: winst pakken en weg wezen”, uit Van Herwijnen zijn ongenoegen. Eigen Huis stelt de gemeente Utrecht medeverantwoordelijk voor het huidige overspannen prijsniveau op de woningmarkt en vindt het zeer kwalijk dat de gemeente door het invoeren van een opslag op de stichtingskosten de koopsom van nieuwbouwwoningen wil aanpassen aan de huidige opgeschroefde marktprijzen. Het prijspeil ligt in Utrecht boven het landelijk gemiddelde. Eigen Huis schrijft dit toe aan de jarenlange stagnatie van de woningbouw en eenzijdige orientatie van de gemeente op de realisatie van ‘de Leidsche Rijn’. De verenging neemt gretig de tijdens een congres over de koopwoningenmarkt door het OTB geventileerde waarschuwingen over dat de prijzen van woningen in Vinex-gebieden kwetsbaar zijn. “De prijzen in de bestaande bouw zullen lokaal mogelijk fors dalen”, deelt de vereniging de OTB-opvatting, “als na een jarenlange stagnatie van de productie grote aantallen duurdere koopwoningen tegelijk op de markt komen.”

De verwachte toename van de verkoop van huurwoningen zal dit effect versterken, probeert Van Herwijnen de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Eigen Huis acht de kans dat de rente over enkele jaren weer zal stijgen ‘aanzienlijk’. Stijging van de rente verlaagt de inleencapaciteit en dientengevolge ook de prijzen. De discrepantie tussen de marktprijzen en de kosten van nieuwbouw zal volgens Eigen Huis onder invloed van het marktmechanisme vanzelf verdwijnen.

Misbruik

Van Herwijnen beschuldigt de gemeente Utrecht ervan misbruik te maken van de omstandigheden. Het delen van de overwinst met de poontwikkelaars illustreert volgens de Eigen-Huis-directeur “heel scherp dat de gemeente niet opkomt voor de belangen van de toekomstige bewoners, maar onder een hoedje wenst te spelen met de poontwikkelaars”. Toekomstige bewoners lopen volgens Eigen Huis een groot risico “een kat in de zak te kopen”. “Indien de prijzen binnen afzienbare tijd moeten worden verlaagd, zullen zij zich terecht bedrogen voelen door de gemeente.”

Van Herwijnen roept de gemeenteraad op dit beleid terug te draaien. Mocht dit niet mogelijk zijn dan verzoekt hij de raad ervoor te zorgen “dat de gemeente de koper een terugbetalingsgarantie geeft ter grootte van het verschil tussen de betaalde koopsom en de oorspronkelijk genormeerde stichtingskosten”. Neemt de waarde van zijn woning af dan moet de koper zich volgens Van Herwijnen op deze garantie ke beroepen.

Om soortgelijke redenen wijst de belangenvereniging het invoeren van een anti-speculatiebeding af voor woningen boven de f. 167.000. “De verkoop van huurwoningen zal een prijsdrukkend effect hebben op dit segment van de markt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels