nieuws

Unieke vondst tijdens restauratie Onze Lieve Vrouwe-kerk Breda

bouwbreed

In de Grote, ook wel Onze Lieve Vrouwe- kerk in Breda zijn de fundamenten gevonden van het kerkgebouw dat eerder op de zelfde plek heeft gestaan. Van die oudere kerk werden de funderingen van de westgevel en de toren blootgelegd. Er zijn aanwijzingen dat er een nog oudere kerk moet hebben gestaan.

“Het was een vrij verrassende vondst”, zegt Guido van den Eynde van het Breda’s Museum. Dat zorgt voor een archeologische en bouwhistorische begeleiding van een eind 1995 begonnen ingrijpende restauratie van de Grote Kerk. In het kader van die begeleiding van het po werden voortdurend archeologische graafwerkzaamheden verricht. Vorige week stuitten archeologen opeens in de noordbeuk van het schip van de huidige kerk op resten van ‘een oudere bakstenen fundament’.

Dertiende eeuw

Onderzoek heeft volgens Van den Eynde uitgewezen dat die resten dateren uit de dertiende eeuw: “Ze zijn waarschijnlijk afkomstig van het kerkgebouw dat voor het eerst in 1269 in archiefteksten wordt vermeld. In dat jaar was die kerk in volle aanbouw.”

De oude toren ligt praktisch op de plaats van de huidige toren. Over de lengte van het oudere kerkgebouw zijn nog geen tastbare gegevens gevonden.

In de gevonden funderingen zijn grote hoeveelheden tufsteen aangetroffen. Dit is een vulkanische gesteente uit de Eifel, dat via de Rijn werd aangevoerd. De aanwezigheid van tufsteen wijst vermoedelijk op het bestaan van een nog ouder kerkgebouw. Want tufsteen werd vooral in de elfde en twaalfde eeuw gebruikt voor de bouw van kerken.

Onder zand

Niet bekend

Reageer op dit artikel