nieuws

Uitzendverbod moet langer van kracht blijven

bouwbreed Premium

De bouwbond FNV wil het verbod op uitzendarbeid in de bouw gehandhaafd zien tot 1 mei 1998. Daartoe heeft men een dringend beroep op minister Melkert en de Tweede Kamer gedaan. Men wil eerst graag de resultaten afwachten van een experiment met uitzendarbeid in de afwerksector. De bouwbond CNV staat achter dit verzoek.

De Kamer sprak zich overigens in oktober vorig jaar al uit niet bij voorbaat te beslissen over opheffing van het verbod per 1 januari 1998, zoals door de Stichting van de Arbeid is voorgesteld. Een motie van Van Nieuwenhoven (PvdA) en Van Rooy (CDA) daarover werd aangenomen.

Het bij voorbaat vaststellen van een datum van opheffing zal “het tot standkomen van experimenten niet bevorderen”, aldus de motie.

In een brief aan de Tweede Kamer van 3 december 1996 schrijft minister Melkert naar aanleiding van deze motie dat het de mening van het kabinet is dat aan de door de Stichting van de Arbeid geadviseerde datum van 1 januari 1998 moet worden vastgehouden. “Als sociale partners in de bouw in hun overeengekomen experimenten aanleiding zouden zien tot overleg over hun bevindingen, dan is de regering daartoe uiteraard bereid”, zo laat de minister verder nog weten.

En in een brief van 18 december jl. aan de bouwbond CNV schrijft de minister “het op prijs te stellen als partijen bij de cao voor de bouwnijverheid het zo willen arrangeren dat ik op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de besprekingen terzake het (tijdig) van start gaan van eventuele experimenten”.

Een woordvoerster van de minister laat weten dat de bewindsman op dit moment niet kan reageren op het dringend verzoek tot verder uitstel.

Uitzendcao

De bouwbond CNV noemt een mogelijk uitstel van het opheffen van het uitzendverbod “gezien de aangenomen motie van Van Nieuwenhoven en Van Rooy reeel aanwezig”.

Onderschreven wordt het motief van de bouwbond FNV om te wachten op de resultaten van het experiment in de afbouwsector. De resultaten daarvan ke als basis dienen voor afspraken die in de bouwnijverheid moeten gaan gelden.

Voorkomen moet worden dat bij uitblijven van een cao-akkoord over uitzenden per 1 januari 1998 het verbod wordt opgeheven, aldus de bouwbond CNV. Zonder akkoord en/of experiment zou vanaf die datum dan de uitzendcao van kracht worden voor uitzendarbeid, iets wat de werkgevers graag zien gebeuren.

Reageer op dit artikel