nieuws

Tunneltje hier en tunneltje daar

bouwbreed

Het (on)aardige van de Nederlandse ministers en staatssecretarissen wil nog wel eens zijn dat de excellenties zonder enige terughoudendheid in den vreemde belangwekkende onderwerpen aansnijden die bij het ‘thuisfront’ op z’n minst grote beroering wekken.

Ruud Lubbers was daar in het voor-paarse tijdperk uiterst bedreven in. Recent nog meldde premier Wim Kok zo’n Japans vliegveld in zee te zien als het neusje van de zalm voor ons lage landje, hetgeen voor tal van voor- en tegenstanders reden was in de hoogste boom te klauteren met AVBB-voorman Elco Brinkman in het topje en VROM-minister Margaretha de Boer wellustig schuddend aan de stam.

Voor haar is de komst van een tweede nationale luchthaven nog helemaal niet zeker en ze wil dat er voorlopig alleen in de beslotenheid van de Treveszaal over wordt gepraat. Brinkman ziet wel wat in stevige investeringen en vindt Margaretha een dramster.

Op een aanzienlijk lager niveau beweegt zich in het buitenland de Haagse PvdA-wethouder Peter Noordanus, die onder meer de stadsvernieuwing een warm hart toedraagt. Terwijl enerzijds de Haagse middenstand in het centrum en niet minder de grote warenhuizen nagelbijtend en wenend zich in de gigantische gaten voor tunnels en parkeergarage werpen, vertelt de plaatselijke politicus in Berlijn op werkbezoek zijnde dat de aanleg van tunnels en ondergrondse railverbindingen ook in de Residentie voortvarend ter hand moeten worden genomen. Zonder enige acht te slaan op de schuldenrijke positie van zijn gemeente meent-ie dat de Berlijners het buskruit opnieuw hebben uitgevonden door een en ander reeds aan te leggen voor dat de noodzaak zich heeft aangediend.

Daar kan het kabinet-Kok nog wat van leren, kraaide de partijgenoot tijdens zijn tocht door de eertijds beroemde Friedrichstrasse.

Hand in hand met zijn collega Henk-Jan Meijer (ruimtelijke ordening en verkeer) ziet Noordanus voor zijn geestesoog de Prinsengracht geheel en al ondertunneld waarbij aan de horizon Loosduinen en het Westland – wat er aan glasbouw tegen die tijd nog over is – gloren. Illusoir meent de wethouder dat het ondergrondse verkeer moet worden afgedekt met een heuse Prinsengracht die met water moet worden gevuld zodat Den Haag aldaar de allure krijgt van de Amsterdamse gouden grachtenbocht. Hij hoopt de erosie van de stad terug te dringen en een toplocatie tot ontwikkeling te brengen.

De financiele consequenties verwaaien in het Berlijnse bouwgeweld, maar voorstelbaar is dat wordt geaasd op een paar miljoen van de ruim vier miljard gulden die het duo Zalm en Vermeend extra heeft binnengehaald.

Overigens slaat de tunnelziekte in Den Haag even hard toe als de gebruikelijke griepepidemie. Aan de andere kant van Den Haag wordt al meer dan zestien jaar gepraat over de aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg, waarvan een deel ondertunneld zou moeten worden op dringende wens van de zich elitair achtende wijk Benoordenhout.

Minister Annemarie Jorritsma van Verkeer en Waterstaat is best bereid er een paar honderd miljoen piek tegenaan te gooien, maar nog een kleine honderd miljoen extra om die Benoordenhoutse tunnel te boren zit er voor het failliete Den Haag niet in.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels