nieuws

Toegevoegde waarde grote sluis f. 61 miljard

bouwbreed Premium

De aanleg van een nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden levert een forse groei van de werkgelegenheid op in het gebied rond het Noordzeekanaal. Door de bouw zullen tien- tot twintigduizend nieuwe banen ontstaan. Dit blijkt uit een studie van het Antwerpse onderzoeksbureau Policy Research Corporation.

De provincie Noord-Holland heeft de uitkomsten van de studie vrijdag bekendgemaakt. De aanleg van een nieuwe sluis bij IJmuiden is noodzakelijk voor de concurrentiepositie van de havens in het gebied, is de conclusie van de onderzoekers.

Het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied zal zich op 27 maart over de studie uitspreken. De nieuwe zeesluis krijgt een lengte van 500 meter, een breedte van 70 meter en wordt 18 meter diep.

Return on Investment

Door die afmetingen ke meer en grotere zeeschepen – ook de grootste containerschepen – de havens bereiken. De bouw van de sluis gaat f. 800 miljoen kosten. Bovendien is een investering van f. 70 miljoen nodig voor aanvullende maatregelen, zoals het verdiepen van de vaargeul naar de Hoogovenkade.

De onderzoekers zeggen dat die investering ruimschoots wordt terugverdiend. Volgens een optimistisch scenario is de toegevoegde waarde van een grote zeesluis, met kadeverlenging en verdieping voor Nederland in de referentieperiode 1996-2025 f. 61 miljard.

Elke geinvesteerde overheidsgulden levert f. 27 op. De verwachting is dat het aantal arbeidsplaatsen toeneemt met 11.500 bij een groei van de werkgelegenheid in de sector met 2 procent en met 20.000 arbeidsplaatsen bij een groei van 3,4 procent.

Buiten het havengebied zullen nog eens 2500 extra arbeidsplaatsen ontstaan door de bouw van de nieuwe sluis. De overslag van goederen kan toenemen van 50 miljoen ton tot 75 miljoen ton of 100 miljoen ton bij een hoge economische groei.

Cape-size

Aanleg van de zeesluis is niet alleen wenselijk, het is zonder meer een noodzaak, constateren de Belgische onderzoekers.

Aan de hand van nieuwbouwgegevens en de ouderdom van de bestaande vloot van 100.000 tot 120.000 ton schepen stellen zij vast dat schepen van deze omvang plaats zullen maken voor grotere Cape-size schepen van 150.000 ton. Die schepen ke niet door de bestaande sluizen.

Policy Research sluit niet uit dat deze beperking zal leiden tot een verlies van de helft van de droge-bulklading. Wordt de toegang tot het havengebied volgens advies vergroot dan voorzien de onderzoekers een gelijkmatige voortzetting van de groei in de aanvoer van bulklading.

Een lading waarin zich mogelijk een verdubbeling kan voordoen zijn auto’s. Tegen die tijd zal een tweede autoterminal in de haven nodig zijn.

Reageer op dit artikel