nieuws

Teerhoudend asfaltproduct lijkt beter met snufje cement

bouwbreed

Voorlopige resultaten van onderzoek naar Finfalt geven aan dat met bijmengen van een weinig cement een asfaltproduct kan worden verkregen waarin teerhoudend asfalt in de onderlagen van de asfaltconstructie kan worden toegepast. Finfalt is een emulsie-asfalt dat nog in ontwikkeling is bij Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Er is al ongeveer 6500 ton verwerkt in proefpoen.

Jaarlijks komt in Nederland ongeveer 400.000 ton teerhoudend asfalt vrij. Daar zitten polycyclische aromaten (zogenoemde PAK’s) in. Die zijn schadelijk voor het milieu. Afvoeren en opslaan is duur. Er zijn wegenbouwbedrijven die teerhoudend asfalt hergebruiken in wegfunderingen. Daarbij wordt gewerkt volgens een ‘koude’ methode. De temperatuur bij het proces van herverwerking wordt zo laag gehouden dat geen PAK’s vrij komen (lager dan 130 gr. C). Bij bereiding van nieuw asfalt worden de grondstoffen tot ongeveer 170 gr. C verhit.

Koninklijke Wegenbouw Stevin uit Utrecht heeft met Bowie uit Landhorst een methode ontwikkeld voor de koude bereiding van emulsie-asfalt waarin teerhoudend asfalt wordt hergebruikt. Dat gebeurt in een mobiele menginstallatie uit Finland. Oud (teerhoudend) asfalt wordt door stoom verhit tot een temperatuur van ongeveer 80 gr. C. Na mengen met bitumenemulsie ontstaat een asfaltproduct dat geschikt is voor een hoogwaardiger toepassing dan de wegfunderingen. Ongeveer 6.500 ton van diverse samenstellingen is al toegepast op secundaire wegen, bedrijfsterreinen en fiets- en voetpaden.

Hoogwaardig

KWS doet nog onderzoek naar het product en de toepassingen. Doel daarvan is een zo hoogwaardig mogelijke toepassing voor Finfalt te ke realiseren. G. Smulders van Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) zegt hierover: “We willen Finfalt niet alleen toepassen in landbouwwegen en fietspaden, maar ook in de onderlagen van de asfaltconstructie van provinciale wegen en zelfs licht belaste rijkswegen. De resultaten van lopend onderzoek hebben geleid tot aanpassen van het product.”

Er zijn ook andere wegenbouwbedrijven die teerhoudend asfalt hergebruiken. Zij gaan uit van hetzelfde granulaat als KWS. Maar de verwerkingsmethode verschilt. Bij de verwerking door anderen worden de granulaatkorrels omhuld met bitumen en cement. Bij de methode van KWS wordt stoom gebruikt. Volgens Smulders valt het granulaat daardoor uit elkaar waardoor de plastische eigenschappen van het in het granulaat aanwezige bitumen weer wordt gebruikt. Daarin zit het onderscheid met wat anderen doen.

Beetje cement

Half november vorig jaar is onderzoek gestart naar het toevoegen van een geringe hoeveelheid cement aan Finfalt. Het gaat om een uitgebreid proevenprogramma waarin ook vermoeiing-onderzoek is opgenomen. Het onderzoek richt zich mede op het vaststellen van de hoeveelheid cement in het gerecycled asfalt. Smulders heeft goede hoop dat met toevoeging van cement een nog beter product kan worden aangeboden. Eind maart moet een definitief rapport op tafel liggen.

Reageer op dit artikel