nieuws

Rotterdam onderhandelt stug door bij verwerving Nesselande

bouwbreed Premium

“Alvorens we definitief tot de verwerving van gronden in Nesselande over ke gaan, moet de regioraad een oordeel vellen. Morgen zal deze raad naar alle waarschijnlijkheid een positief geven over de overeenkomst die we zijn aangegaan met de ‘middengroep’. De regioraad toetst onze bereikte onderhandelingsresultaten op onder andere de prijs die we per vierkante meter gaan betalen.”

Projectmanager Nesselande Luit Hoogenberg van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) heeft de taak de Vinex-gronden te verwerven. De markt betichtte hem begin vorige week van dralen bij de onderhandelingen en de definitieve overdracht van de gronden. Dit was weer een reactie op uitlatingen van de RO-wethouder, Hans Kombrink. Dit PvdA-kopstuk vindt dat de prijzen veel te hoog liggen en sommige bouwclaims zijn onterecht. De gemeente wil f. 20 per vierkante meter betalen, terwijl de markt het dubbele vraagt.

Hoogenberg: “De gemeente staat voor het algemeen belang, terwijl de eigenaren van gronden aan hun continuiteit denken. Het plan waarin wonen, werken en recreeren een plaats zullen krijgen moet in de onderhandelingen worden gewaarborgd.”

Het traject van de totale verwerving is nog lang. Het beleid van Rotterdam voor deze locatie is dat eerst alle grond moet zijn verworven, voordat wordt begonnen met ontwerpstructuurvisie. Om niet nog verder achterop te geraken heeft men onlangs de milieu-effect rapportage opgestart.

Het gebied, dat vastligt aan de Rotterdamse wijk Zevenkamp, is in handen van grote aannemers, ontwikkelaars en banken. Zelfs baggeraar Koninklijke Boskalis Westminster heeft grond. Niet om op te bouwen maar om zand te winnen. Het bedrijf wil een graan meepikken van de aanleg van deze woningbouwlocatie. Het Papendrechtse bedrijf zal alleen nog stevig moeten onderhandelen omdat men grond heeft, dat op een verkeerde plaats ligt voor de winning van zand.

“Met de groepen van eigenaren in het zuiden en het noorden van Nesselande voeren we nu onderhandelingen”, aldus Hoogenberg. “Soms loopt dat via een directeur van een CV, danwel met separate eigenaren. Dat gebeurt thans in een positieve sfeer. Gemeente en markt willen er voor het eind van dit jaar uitkomen. Of de prijs een punt is bij de onderhandelingen lijkt mij voor de hand te liggen.”

Reageer op dit artikel