nieuws

Quebec beschermt banen met duurzaam bosbeheer

bouwbreed Premium

Bos en hout vormen belangrijke pijlers onder de economie van de Canadese deelstaat Quebec. De houtindustrie draagt voor 14 procent bij aan de productiesector en genereert ruim 200.000 directe en indirecte banen. ‘Hout’ levert zo’n 4 procent van het BNP op en ongeveer 22 procent van de totale export. Circa 91 procent van Quebecs bossen is staatseigendom. Duurzaam bosbeheer is dan ook een zwaarwegend onderdeel van het deelstaatbeleid.

Ir. G. Gervais van het ministerie voor natuurbeheer van Quebec legde op een bijeenkomst op de bouwbeurs uit dat de Canadese deelstaat in 1994 een bosbeschermingsprogramma in het leven heeft geroepen. Aanvankelijk bedoeld voor de vermindering van insecten- en onkruidverdelgers groeide het uit tot een meer omvattende strategie. Als gevolg daarvan is de economie niet meer automatisch het belangrijkste aspect van het bosbeheer.

Na kap volgt nu een verplichte herplant in combinatie met bodembeschermende maatregelen. Kapbedrijven moeten hun veltechnieken aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. Kaalslag is verboden terwijl de kap zodanig moet gebeuren dat ziektes en insecten geen vat krijgen op de resterende bodem. In 2001 volgt een algeheel verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Beheerplan

Gervais rekende voor dat de bossen een oppervlak van circa 760.000 vierkante kilometer beslaat. Dat komt overeen met zo’n 20 procent van het totale Canadese bosbestand. In de periode 1995-1996 werd in Quebec bij elkaar ruim 44,8 miljoen kubieke meter hout geveld. In de afgelopen tien jaar bleef de daadwerkelijk gekapte hoeveelheid beneden het wettelijk toegestane maximum van 57,3 miljoen kubieke meter.

Onderzoek leerde dat gekapte bossen zich zonder menselijk ingrijpen voor pakweg 80 procent ke herstellen. De huidige aanpak van het bosbeheer gaat uit van de Boswet uit 1986. Overheid en bedrijfsleven sloten aan de hand daarvan een overeenkomst met een looptijd van 25 jaar over het beheer. Zagerijen krijgen op grond daarvan jaarlijks een bepaalde hoeveelheid te kappen hout toegewezen.

In ruil voor het kaprecht dient de zagerij elke vijf jaar een beheerplan in. Daar hoort ook een jaarlijks in te dienen bedrijfsplan bij. In het verlengde van deze voorwaarden betaalt de zagerij een heffing per gevelde boom.

Reageer op dit artikel