nieuws

Provincie Friesland stelt meer eisen aan verwerking bagger

bouwbreed

Acht concrete maatregelen moeten een herhaling van de fouten die de provincie Friesland heeft gemaakt bij het baggerbeleid in de toekomst voorkomen. GS van Friesland gaan ervan uit dat hiermee de kritiek in het rapport van Coopers en Lybrand zodanig wordt verlegd, dat een herhaling van de veelbesproken baggeraffaire uitgesloten is.

De conclusies uit het onderzoeksrapport en de maatregelen die GS willen treffen worden komende dinsdag besproken door Provinciale Staten. Dan wordt ook duidelijk welke consequenties het gesjoemel met baggerslibdepots heeft voor de bestuurders. Het rapport van Coopers en Lybrand wees uit dat de provincie zich jarenlang niet aan de regels voor opslag en vervoer van vervuild baggerslib hield.

De voorgestelde maatregelen moeten nog dit jaar worden doorgevoerd. Om te beginnen willen GS van alle baggerdepots, waarvan de provincie vergunninghouder is, de dossiers onderzoeken op juridische fouten en milieuhygienische risico’s.

Verder worden voor de provinciale baggerdepots interne milieuzorgsystemen ontwikkeld. Dat betekent dat er een pakket van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen vastgesteld wordt dat gericht is op scherpe naleving van de vergunning. Onderdeel is het bijhouden van een baggerboekhouding.

Informatiesysteem

Daarnaast moet meer aandacht komen voor het schriftelijk vastleggen van afspraken en dossiervorming alsmede een stringentere waarborging van werkinstructies, beschrijvingen van administratieve organisaties en werkprogramma’s als het certificeren van het toezicht op de vergunningen en het vervangen van het verouderde informatiesysteem voor vergunningverlening en handhaving tot de maatregelen.

Daarnaast wordt de hoofdgroep Wegen en Kanalen verzelfstandigd. Met die maatregel denkt de provincie dat in de toekomst geen sprake meer kan zijn van het werken met meerdere petten op. Een groot probleem was de afgelopen jaren dat de provincie zowel vergunningverlener, vergunninghouder als vergunninghandhaver was. De laatste maatregel is opschoning van de hoofdgroep Maatschappij en Omgeving. Heldere en beter uitvoerbare beleidskaders en meer coordinatie van wie wat uitvoert moeten het resultaat zijn.

Integriteit

Of Provinciale Staten zich kan vinden in de voorstellen en of de verantwoordelijke gedeputeerden mogen aanblijven moet dinsdag blijken. Het college van GS zelf vindt van wel. “In de rapporten zijn geen opmerkingen gemaakt die ons vertrouwen in de integriteit van de organisatie of van de betrokken medewerkers hebben aangetast. Dat is een belangrijke constatering waarmee een wezenlijke vraag wordt beantwoordt”, aldus het college aan PS.

Opmerkelijk is overigens dat de ondernemingsraad (OR) van de provincie kritiek heeft op de termijn waarop het provinciebestuur de maatregelen wil realiseren. Volgens de OR is de termijn van een jaar niet realiseerbaar. De werkdruk zou dan te hoog worden waardoor opnieuw fouten worden gemaakt.

Ook vond de OR dat de provincie de vernietigende conclusies van Coopers en Lybrand te ongenuanceerd naar buiten heeft gebracht. Nu zijn er bestuurders en ambtenaren geschaad, zo schrijft de OR aan GS. Het college is het niet eens met de kritiek. De termijn van een jaar is volgens het college haalbaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels