nieuws

Provincie en gemeenten geven grotestedenbeleid vorm Limburg steekt miljoenen in verbetering van wijken

bouwbreed

Limburg gaat samen met Maastricht, Heerlen en Venlo invulling geven aan het grotestedenbeleid. De drie gemeenten krijgen ieder afzonderlijk een forse som geld om problematische woonwijken te verbeteren en knelpunten in de infrastructuur weg te werken. Verder gaat er geld naar onder andere de aanleg van bedrijfsterreinen met als voornaamste doel de werkgelegenheid in de drie steden te laten groeien.

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg en de colleges van burgemeester en wethouders van Maastricht, Heerlen en Venlo hebben deze week hun handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst die voorziet in de uitvoering van het grotestedenbeleid.

In deze overeenkomsten zijn onderlinge afspraken opgenomen gericht op versterking van de stedelijke motorfuncties op economisch en sociale-maatschappelijk terrein. Maastricht krijgt uit het geldpotje met een bijdrage van f. 2.845.000 het leeuwendeel. Samen met de ruim f. 6.038.000 aan reguliere gelden en de ruim f. 11.500.000 die Maastricht zelf ophoest is er in z – n totaliteit een fors bedrag beschikbaar. In Maastricht gaat dit geld zitten in activiteiten als het uitbouwen van het MECC en het initieren van bedrijfs- en kantoorlocaties. Verder steekt de stad voor het verbeteren van werkgelegenheid, geld in scholings- en begeleidingstrajecten en het aan het werk helpen van langdurige werklozen.

Huurwoningen

Om de ruimtelijke segregatie tegen te gaan wil Maastricht in slechte staat verkerende sociale huurwoningen slopen en vervangen door koopwoningen. Met het geld uit de pot grotestedenbeleid moeten op de Vinex-uitleggebieden rond de stad de sociale huurwoningen terugkeren. Andere actiepunten zijn de herinrichting en upgrading van de Maastrichtse binnenstad, revitalisering van verouderde bedrijfsterreinen en de realisering van een grootschalige detailhandelsvestiging.

Op het gebied van de infrastructuur willen provincie en gemeente ruimtelijke voorwaarden scheppen voor een snelle realisering van de stadstraverse A2 en een adequate aansluiting van Maastricht op de HSL Brussel-Luik-Aken.

Bedrijventerrein

Venlo krijgt van de provincie f. 2.810.000 aan GSB-gelden en f. 5.400.000 aan reguliere gelden. Zelf legt de Limburgse gemeente voor een scala aan activiteiten tenminste f. 11.343.000 op tafel. Hoog op de prioriteitenlijst staat de uitbreiding van het bedrijventerrein Trade Port Noord. De provincie zegt zich in de overeenkomst de komende tijd in te zullen spannen om de ontsluiting financieel te ondersteunen. Verder verplicht de provincie zich door middel van herindelingsprocedures ervoor te zorgen dat de uitbreiding van het bedrijventerrein geheel op het grondgebied van Venlo zal worden gerealiseerd.

Strategisch po

De Maasboulevard van Venlo moet als strategisch po verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. De parkeerproblematiek in de binnenstad wordt door middel van het bouwen van een parkeergarage aangepakt.

In het verlengde hiervan spannen beide partijen zich in om de knelpunten binnen de verkeers- en vervoersinfrastructuur in en rondom Venlo op te lossen.

Voor Heerlen trekt de provincie f. 2.425.000 uit. Dit bedrag komt op de f. 4.265.000 die voor de dit jaar startende activiteiten al beschikbaar is. De gemeente zelf steekt in alle poen bij elkaar een slordige f. 16.022.000.

Op het gebied van hoogwaardige technologie moet Heerlen voortaan meer gaan samenwerken met Aken. Om de werkgelegenheid te verbeteren moeten de bedrijventerreinen Geleendal en Beitel-Zuid zo spoedig mogelijk in ontwikkeling worden genomen.

Motorfunctie

Het centrum van Heerlen wordt verder aantrekkelijker gemaakt en versterkt. Daarbij is het doel dat het centrum een motorfunctie krijgt voor de verdere economische ontwikkeling van de stedelijke regio. Het Heerlense station en omgeving moet een van de belangrijke poorten van de stad worden.

Reageer op dit artikel