nieuws

Product uit afvalplastic heeft weinig weerstand

bouwbreed

Hergebruik van gemengd kunststofafval verkleint de stort van dit materiaal flink. Door dit afval opnieuw te gebruiken vermindert ook de afhankelijkheid van nieuw materiaal. Daarmee treedt ook een kostenbesparing op.

In de praktijk blijken producten uit herverwerkte kunststof maar matig te voldoen. De slechte mechanische eigenschappen vormen letterlijk het breekpunt.

Kunststofmengsels worden ook wel polymere blends genoemd. Het in de smelt mengen van polymeren kan een geschikte manier zijn om nieuwe materialen te ontwikkelen. In theorie zijn in deze nieuwe materialen de eigenschappen van de bijeengebrachte kunststoffen gecombineerd. In de meeste gevallen zijn polymeren niet met elkaar te mengen. Ze vertonen de neiging tot fasescheiden en verkleinen daardoor het totale contactoppervlak tussen de fasen. En door de slechte hechting tussen de fasen ke de krachten in zo’n mengsel slecht van de ene fase naar de andere worden overgebracht. Een mogelijke oplossing voor dit probleem ligt in het toevoegen van een zogeheten compatibiliser aan het mengsel. Mede daardoor wordt de grensspanning verlaagd. Verder kan de compatibiliser de hechting tussen de fasen vergroten.

Breeksterkte

Mengsels van polyethyleen en polystyreen met een hoge of lage dichtheid leveren een breekbaar eindmateriaal op6. De compatibilisatie van deze mengsels is mede daardoor vergaand onderzocht. Daaruit bleek dat de toevoeging van polybutadien en polystyreen de eigenschappen van gemengd polyethyleen en polystyreen met een lage dichtheid aanmerkelijk verbeterden. Door toevoeging van 10 gewichtsprocent compatibiliserend materiaal vertienvoudigde kracht die aanvankelijk nodig was om het mengsel te breken. Mengsels van polyethyleen en polyvinylchloride leveren eveneens een breekbaar eindmateriaal op. In dit geval beloopt de breeksterkte van het mengsel door de toevoeging van hooguit 1 procent toeslagmateriaal die van nieuw PVC. Temeer omdat de toeslagstof tot een betere menging van de twee materialen leidt.

‘Synthesis and Applications of Novel Effective Compatibilizers’ is een proefschrift dat E. Kroeze maakte ter verkrijging van het doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen aan de RU Groningen.

Reageer op dit artikel