nieuws

Positie van Randstad zelf dreigt in gedrang te komen

bouwbreed Premium

De toekomst van de Randstad is in gevaar. Het Rijk moet fors investeren in infrastructuur en grote steden om de positie van de Randstad en het Groene Hart als ‘groene wereldstad’ te waarborgen. Maar de kleine gemeenten in het Groene Hart vinden dat ze tot nu toe nauwelijks in de discussie zijn betrokken.

Dat is vandaag en morgen te beluisteren tijdens de rondetafelgesprekken over de Randstadnota. Daarin staat dat tot 2010 geen nieuwe bouwlocaties in het Groene Hart worden aangewezen. In de steden is daar voldoende ruimte voor. Ook zou er nu geen behoefte zijn aan een kustlocatie.

Verstedelijking, het benutten van economische potentie en het bewaken van de open groene ruimtes vragen om zorgvuldige afstemming. De nota wordt uitgewerkt in een vijfde nota over de Vinex.

De vaste kamercommissie van het ministerie van VROM heeft diverse vertegenwoordigers van gemeenten en bedrijfsleven uitgenodigd om hun mening daarover te geven. Vandaag komen diverse gemeenten aan het woord, morgen vertegenwoordigers van bedrijfsleven en universiteiten.

Rotterdam pleit voor snelle uitvoering van een groot aantal ruimtelijke projecten in de Randstad. Het gaat daarbij om een snelle aanleg van de HSL, de Randstadrail, de Tweede Maasvlakte, de mogelijke ontwikkeling van de omgeving van Rotterdam Airport. Ook moeten er aanpassingen plaatsvinden aan de A13/A16, de A4 en A15. Verder moet er aandacht komen voor de ontwikkeling van meer groen in de zuidvleugel van de Randstad (Rottegebied, Delfland en Deltawig) en de ontwikkeling van rivieroevers.

Ook de gemeente Den Haag vindt dat de Randstad zelf aan revitalisering toe is. Met name de grootstedelijke gebieden daarin zijn toe aan een investeringsimpuls. De gemeente mist een heldere visie op de toekomst van ‘de stad’. Den Haag denkt dat er haast gemaakt moet worden met aanpassingen aan de A4 en A12 en de aanleg van de HSL-Oost.

Kleine gemeenten

De burgemeesters van Liesveld en Nieuwkoop komen aan het woord als vertegenwoordigers van de regiogemeenten.

Burgemeester Vrey-Vringer van Nieuwkoop ergert zich namens Alphen aan de Rijn, Jacobswoude, Liemeer, Rijnwoude en Ter Aar aan het feit dat de gemeenten in het Groene Hart niet uitgebreider zijn betrokken in de discussie over deze nota. Bij de gemeenten is het gevoel aangewakkerd dat er niet met maar over de gemeenten wordt beslist. Zij vinden dat hoe dan ook de verstedelijking ten behoeve van de Randstad aan de randen van het Groene Hart moet uitblijven. De speerpunten voor het Groene Hart zijn te beperkt.

“In de nota komt volstrekt onvoldoende de noodzaak naar voren van stads- en dorpsvernieuwing en het benutten van inbreilocaties om tot kwaliteitsverbetering te komen van de gebouwde omgeving in het Groene Hart. Na 2005 zal het accent verder verschuiven naar bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. Wij zijn het eens met de hoofdlijnen. Een offensieve ruimtelijke strategie op de Randstadstedenring is nodig evenals een zware inzet op de bereikbaarheid van de randstad. Dat zal gepaard moeten gaan met de voorgestelde nieuwe aanvullende recreatieve impulsen voor het Groene Hart en een versterkte aandacht voor de leefbaarheid in het Groene Hart. Tot nu toe is nauwelijks aandacht voor die leefbaarheid.”

Reageer op dit artikel