nieuws

Oosterschelde

bouwbreed

Het afkalven van de vooroever van de Oosterscheldedijk bij het Goese Sas bedreigt de stabiliteit van de zinkstukken die de voet van de dijk moeten beschermen. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden kwam het euvel op het spoor bij de periodieke controles van de vooroevers met een peilboot.

Verschuivingen doen zich voor in de restanten van vroegere dammen en dijken van het deel van de Oost-Bevelandpolder dat nu onder water staat. Om de zinkstukken op hun plaats te houden, onderzoekt het Waterschap Zeeuwse Eilanden of het mogelijk is voor de kust een onderwaterzeewering aan te leggen. De dijk zelf verkeert volgens het Waterschap nog in prima staat.

Antwerpen

De gemeente Antwerpen weigert de Nederlandse seksexploitant Gerard Cok een bouwvergunning voor een zogeheten eroscentrum. Een aanpassing van de bouwplannen voor het omstreden complex voldoet in de ogen van het gemeentebestuur niet aan de stedelijke vereisten.

Vorige maand liet de gemeente de bouwwerkzaamheden echter stilleggen, omdat deze niet zouden voldoen aan de oorspronkelijk ingediende plannen.

Reageer op dit artikel