nieuws

NVOB wijst verwijten bouw- en houtbond af

bouwbreed Premium

De afdelingen Zeeland en West-Brabant van het Nederlands Verbond Ondernemers Bouwnijverheid zijn niet gelukkig met de opmerkingen van de Bouw- en Houtbond FNV dat het bij de bouwers in beide provincies met de medezeggenschap droevig gesteld is. Met name het NVOB-gewest Zeeland zegt zich in een reactie “behoorlijk te kijk gezet” te voelen.

De districtsbestuurders Van der Borgt en Withagen van respectievelijk Zeeland en West-Brabant van de Bouw- en Houtbond FNV meldden gisteren in Cobouw zich ernstig zorgen te maken over de positie van de medezeggenschap bij met name Zeeuwse en West-Brabantse bedrijven. Beide districtsbestuurders konden “tientallen concrete situaties oplepelen waarbij het droevig gesteld is” met de wijze waarop werkgevers omgaan met medezeggenschap.

J.J. Talstra, gewestelijk secretaris van het NVOB in Zeeland: “In het Zeeuwse Bouwberaad, het overleg van werkgevers en werknemers in de B en U en in de GWW zijn we bezig met het organiseren van een informatiemiddag rondom het opzetten en werken met ondernemingsraden. De kritiek van het FNV op het punt van onvoldoende oog bij werkgevers voor dit onderwerp wordt derhalve niet door ons gedeeld. Sterker nog, begin deze maand hebben we hierover gezamenlijk nog gesproken. Ik voel me dan ook echt een beetje te kijk gezet.”

Georganiseerd

Bierkens, ambtelijk secretaris van het de afdeling West-Brabant zegt ook regelmatig met de bond in Roosendaal rond de tafel te zitten. “Uit de woorden van de Hout- en Bouwbond valt niet op te maken of het hier nu gaat om georganiseerde of niet-georganiseerde bedrijven. We hebben dat al vaker aangevoerd. Ze moeten het niet zo moet veralgemeniseren. Want de opmerking van de bond dat bouwbedrijven voor een betere concurrentiepositie zich vooral dienen te richten op de kwaliteit van de interne organisatie en de te produceren bouwopdrachten is het NVOB uit het hart gegrepen.”

Zowel West-Brabant als Zeeland zeggen hard bezig te zijn met het investeren van tijd en geld in kwaliteitszorg-cursussen. “Sociaal beleid in een bedrijf”, zo stelt de afdeling West-Brabant in een schriftelijke verklaring, “is niet alleen een zaak van de werkgever, maar zeker ook van de werknemers. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning met rechten en plichten voor beide partijen. De FNV en haar leden ke dit proces helpen versnellen door een constructieve opstelling.”

Promotie

Talstra laakt verder de mening van de Hout- en Bouwbond als zouden Zeeland en West-Brabant met diverse campagnes een protectonistisch beleid te voeren. “Onzin. Zo’n campagne als ‘Hier bouwen Zeeuwen’ is vooral bedoelt om de slechte PR van de bouw in Zeeland op te krikken. De bouw in Zeeland is gebaat bij een goede uitgangspositie oip haar thuismarkt, maar dat heeft niets met protectionisme te maken.”

West Brabant stellen wat dit betreft vast dat “het eerste belang van zowel werkgevers als werknemers is dat er gebouwd kan worden.”

Reageer op dit artikel