nieuws

Negen varianten voor aanpassing A7 bij Sneek

bouwbreed

Rijkswaterstaat studeert op een nieuw plan voor de aanpassing van de A7 rond Sneek. Het plan gaat uit van een westelijke omlegging van de rijksweg, spaart een natuur- en woongebied en is aanzienlijk goedkoper dan een zuidelijke omlegging.

Het plan is ingediend door Wichert Lemstra uit Scharnegoutum. De boer maakte zijn plan naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst waar Rijkswaterstaat aan betrokken bewoners zeven varianten voorlegde. Lemstra gaat uit van een westelijke omlegging om industrieterrein De Hemmen gecombineerd met een optimalisering van de huidige stadsrondweg.

Rijkswaterstaat neemt het plan uiterst serieus. Ten eerste omdat het plan aanzienlijk goedkoper uitvalt dan de f. 150 miljoen die een zuidelijke omlegging vraagt en ten tweede omdat het natuur- en woongebied bij De Brekken gespaard blijft.

Milieuhinder

Wel levert het plan van Hiemstra voor enkele zuidelijke woonwijken in Sneek meer milieuhinder op.

Onderzocht wordt hoe die overlast kan worden voorkomen. Naast het plan van Hiemstra kijkt Rijkswaterstaat ook naar een optie van het ministerie van VROM, die een plan heeft bedacht met twee aparte rijstroken voor doorgaand verkeer over viaducten. In totaal heeft Rijkswaterstaat nu negen mogelijke varianten voor het aanpassen van de A7 bij Sneek.

De huidige stadsrondweg bij Sneek loopt door de bebouwde kom. Dit levert met name het vrachtverkeer veel vertraging op. De provincie Friesland vreest dat door de aanzienlijke groei van het wegverkeer (met 9 procent) de vertragingen de komende jaren alleen maar zullen verergeren.

De totale kosten voor realisatie van de rijksrondweg bij Sneek worden geraamd op f. 100 tot f. 150 miljoen.

Haast

De gemeente Sneek heeft bij Rijkswaterstaat aangedrongen om haast te maken met een keuze. De studie naar twee nieuwe alternatieven vertraagt de milieueffectrapportage; die staat nu gepland voor mei.

Na de inspraakrondes moeten de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat dit najaar hun oordeel geven, waarna de uitvoering van het miljoenenpo kan worden gestart.

Reageer op dit artikel