nieuws

Meer woningbouw in Rijnmond mogelijk

bouwbreed

Er ke meer woningen in het westelijk deel van het Rijnmondgebied worden gebouwd dan tot nu toe is aangenomen. Dat komt doordat de geluidsoverlast door de industrie lager is dan enkele jaren geleden nog werd verwacht. Dit blijkt uit een inventarisatie van de milieudienst Rijnmond (DCMR). Op basis van voorspellingen uit de jaren tachtig ging de overheid ervan uit dat 30.000 woningen in het westelijk deel van de Rijnmond binnen de geluidscontour van de industrie vallen. Dat betekent dat er in de omgeving van die huizen geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden.

Uit een inventarisatie van de milieudienst Rijnmond blijkt echter dat bij maar 8000 woningen meer lawaai wordt gemeten dan wettelijk is toegestaan. In gebieden die nu niet meer binnen de geluidscontour, mag nu toch worden gebouwd. Dat de geluidsoverlast door de industrie lager is dan werd verwacht, komt doordat bedrijven nieuwe stillere technieken toepassen in installaties en oude installaties vervangen. Ook zijn industrieterreinen beter ingericht. Het ministerie van VROM, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de stichting Europoort/Botlek Belangen (EBB), die de belangen van de bedrijven behartigt, hebben op basis van de nieuwe gegevens van de milieudienst een nieuwe geluidscontour voor de industrie vastgesteld. Deze grens geeft aan hoeveel lawaai de bedrijven maximaal mogen produceren.

Reageer op dit artikel