nieuws

Meer invloed voor vakbond in bedrijven

bouwbreed

Vakbondskaderleden krijgen meer mogelijkheden om actief te zijn in hun bedrijf. Dat blijkt uit een conceptakkoord dat de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid hebben gesloten.

Volgens het akkoord ‘Overwegingen en aanbevelingen inzake arbeidsverhoudingen in de onderneming’, krijgen kaderleden een recht op informatie als het gaat om de invoering van cao-artikelen. Ook krijgen zij recht op overleg met de bedrijfsleiding over dergelijke zaken. Het akkoord doet ook de aanbeveling actieve leden van de vakbond de mogelijkheid te geven binnen het bedrijf met leden te vergaderen over cao-kwesties. Waar nodig moeten deze leden computers, faxen en andere communicatiemiddelen krijgen.

Het is de bedoeling dat deze centrale aanbevelingen in cao’s worden opgenomen. In steeds meer cao’s staan afspraken die bedrijven zelf nader uitwerken. De vakbeweging werkt aan deze decentralisatie mee in ruil voor meer invloed in de ondernemingen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels