nieuws

Martens Beton oneens met geluidseisen

bouwbreed

De gemeente Oosterhout heeft een convenant met Martens Beton BV in Oosterhout gesloten voor de verplaatsing van het bedrijvencomplex naar een 60 ha grote locatie aan de noordrand van die gemeente. Dat bleek onlangs tijdens de zitting van een beroepszaak voor de Raad van State in Den Haag. De afspraken behelzen dat de gemeente Martens Beton in de verhuiskosten tegemoet komt.

Volgens J. van Zeggeren van de gemeente Oosterhout zal de gemeente “vooral iets ke doen op het gebied van de grondprijzen”.

Het convenant is een gevolg van de aanscherping van de geluidseisen voor het industrieterrein Weststad, waar Martens Beton is gevestigd. Martens, een van de grootste betonfabrikanten van Nederland, en zeven andere bedrijven op Weststad zijn tegen de aanscherping in beroep gegaan bij de Raad van State. Tevens onderhandelen zij met de gemeente over mogelijke schadeloosstellingen en compensatie.

De bedrijven hebben zich in het verleden juist in Weststad gevestigd omdat de gemeente dit terrein altijd heeft aangeprezen als een industriegebied met de ruimste geluidsnormen van Nederland. Het gebied was bedoeld voor extensieve grootschalige geluidsproducerende industrie. Nu de gemeente een woonwijk van 3000 woningen tegen de zuidrand van Weststad wil aanbouwen, en daarvoor in 1994 de geluidsnormen heeft aangescherpt, voelen zij zich erg misleid.

Volgens Martens Beton, Walon, Janus Vaten, Dy-Core Systems, Container Service Groenenboom en Martens Transport zijn hun bedrijfsbelangen geschaad door de aanscherping van de geluidseisen. Bovendien zijn zij van mening dat Oosterhout artikel 61 van de Wet geluidshinder heeft overtreden. Het Bureau Adviseur, waarvan de adviezen meestal door de Raad van State worden overgenomen, concludeert ook dat de gemeente met het vaststellen van de geluidszone artikel 61 mogelijk heeft overtreden.

Compensatie

Volgens Van Zeggeren van de gemeente zijn er nu al afspraken met een paar bedrijven gemaakt over de aanpassing van hun geluidsvergunning aan de nieuwe geluidszone. Het gaat daarbij om Jac. Caron, Schapers en Walon. Caron dat een puinbreker op het terrein heeft staan en pal aan Vrachelen grenst, heeft volgens Van Zeggeren geluidwerende maatregelen genomen.

De gemeente heeft Caron f. 200.000 tot f. 300.000 gecompenseerd.

Met andere bedrijven lopen de onderhandelingen nog. Wel is duidelijk dat de aanpassingen die de bedrijven moeten doen grotendeels voor rekening van de gemeente gaan komen; het gaat hierbij om enkele tonnen.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Weststad was bedoeld voor extensieve grootschalige geluidsproducerende industrie

Reageer op dit artikel