nieuws

Limburg verbetert toeritten autowegen

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat Directie Limburg gaat, in overleg met andere wegbeheerders, jaarlijks twee a drie toe- en afritten van autowegen verbeteren. Geconstateerd is dat de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling door de toenemende verkeersdruk in combinatie met een verouderde vormgeving is verslechterd.

In 1997 worden plannen uitgewerkt voor verbeteringen van de aansluitingen A2 – N280 (Kelpen), A67 – N277 (Helden) en A79 – N298 (Hulsberg). De aansluiting A2 – 280 wordt het eerst aangepakt.

Reageer op dit artikel