nieuws

Leegstand in Lelystad op politieke agenda

bouwbreed

De leegstand van woningen in Lelystad komt op de politieke agenda. Staatssecretaris Tommel heeft het initiatief genomen tot de zogenoemde ‘Lelystad-tafel’ om de problemen van die gemeente breed aan te pakken. “Eindelijk gaat er iets gebeuren met de problemen waar wij al jaren mee zitten als gevolg van het gevoerde overheidsbeleid,” is de reactie van de gemeente.

Lelystad kampt met een enorme leegstand. Maar de volkshuisvesting is slechts een onderdeel van de problemen. Daarom kan de gemeente die problemen niet alleen oplossen.

Aan deze zogenaamde ‘Lelystad-tafel’ nemen deel: de ministeries van VROM, Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. De heer mr. G. Ph. Brokx zal dit beraad voorzitten.

Rond de zomer verschijnt dan een notitie waarin een aanpak voor Lelystad wordt ontwikkeld. Dat schrijft staatssecretaris Tommel gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Huurverlagingen

De gemeente ziet een oplossing in versnelde groei van de stad. Het trekken van nieuwe inwoners en creeren van werkgelegenheid staan daarbij bovenaan het verlanglijstje. Om dat te bereiken zijn volgens de gemeente huurverlagingen nodig en moet er weer een vestigingspremie voor bedrijven worden ingesteld.

Ook zou er haast gemaakt moet worden met de Hanzelijn en andere infrastructuur.

Om de leegstand van woningen terug te ke dringen moet er iets met de bestaande woningvoorraad gebeuren.

De twee grootste corporaties in Lelystad verkeren in een financieel zwakke positie. Dat is als gevolg van een vicieuze cirkel. Hoge huren hebben leegstand als gevolg die weer weinig geld in het laatje brengen van de corporatie, die daardoor weinig kan investeren in verbetering van die woningvoorraad.

Fusieplan

“In Lelystad zijn als gevolg van het gevoerde overheidsbeleid relatief heel veel huurwoningen. Een deel van die voorraad moet worden verkocht en er moeten meer koopwoningen worden gebouwd”, vindt Karel Kersbergen, woordvoerder van de gemeente Lelystad.

Naast de slechte financiele situatie van de corporaties willen de fusieplannen tussen beide maar niet van de grond komen. Inmiddels is er een stuurgroep in het leven geroepen die medio maart een concreet fusieplan gereed wil hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels