nieuws

Leegstand blijft probleem op kantorenmarkt

bouwbreed Premium

Het ontbreken van financiele (fiscale) prikkels en een overaanbod van nieuwbouw verhindert vaak dat renovatie of herbestemming van leegstaande kantoorgebouwen van de grond komt. Momenteel is herbestemming vaak financieel zo onaantrekkelijk dat de eigenaar besluit tot ‘oplappen’ of de leegstand laat voortbestaan.

Dat zei L.J. Regterschot van Twijnstra Gudde gisteren tijdens het symposium ‘Verouderde kantoren: slopen of renoveren’ dat voorafging aan de uitreiking van de Nationale Renovatie Prijs.

Uit een vorig jaar gehouden kantorenmarktonderzoek van Twijnstra Gudde blijkt dat de vraag naar uitbreiding van de kantorenmarkt groeit. Was de uitbreidingsbehoefte in de laatste jaren rond de 0,4 procent, vorig jaar steeg die naar gemiddeld 0.,7 procent. Vooral in de zakelijke dienstverlening en de financiele sector is de behoefte aan uitbreiding groot, in tegenstelling tot de industrie en de overheid die ruimte over hebben.

Bijna een derde van de bedrijven heeft concrete verhuisplannen in de komende drie jaar, zo blijkt uit het onderzoek. Daarbij gaat de voorkeur in verreweg de meeste gevallen uit naar stationslokaties met parkeergelegenheid.

Bedrijven laten zich bij de keuze van een gebouw vooral leiden door de flexibiliteit van het gebouw (75 procent) en lage exploitatiekosten (64 procent). Op derde plaats van overwegingen komt de architectuur met 26 procent.

Leegstand

Uit het ook vorig jaar door Twijnstra Gudde gehouden leegstandsonderzoek blijkt dat dertig procent van de kantoorgebouwen langer dan een jaar leeg staat. Het gaat vooral om gebouwen kleiner dan 10.000 vierkante meter die gebouwd zijn na 1980. Leegstand langer dan drie jaar komt vooral voor in stadscentra en woonwijken.

Zestig procent van de leegstand heeft volgens het onderzoek overigens niets met het gebouw te maken, maar ligt aan de locatie.

Regterschot concludeerde uit beide onderzoeken dat er op de kantorenmarkt een tweedeling ontstaat in een gezonde bovenkant en een kansloze onderkant van circa een miljoen vierkante meter. Die laatste categorie staat voor de keuze: slopen, herbestemmen of renoveren. Daarbij is het volgens Regterschot belangrijk de juiste bestemming op een gegeven locatie te kiezen.

Om herbestemming financieel aantrekkelijker te maken stelde hij financiele prikkels op afschrijvings- en btw-gebied voor.

Reageer op dit artikel