nieuws

Kunststofproducent komt met nieuw infiltratiesysteem

bouwbreed Premium

Wavin brengt onder de naam ‘Azura’ een systeem voor de opvang en infiltratie van hemelwater in de bodem op de Nederlandse markt. Hoofdonderdelen zijn: een infiltratietank, een bladvanger en een zandvang. Allemaal gemaakt van kunststof. Het systeem wordt toegepast in de Zwolse wijk Stadshagen.

Het Azura Infiltratiesysteem bestaat uit een aantal verschillende kunststof producten: een infiltratietank, een bladvanger en een zandvang. Het regenwater wordt via het dak en de dakgoot naar de verticale standleidingen afgevoerd. In deze leiding is een bladvanger gemonteerd. Die moet bladeren en grof vuil uit het water filteren. De bladvanger dient tevens als overstort bij extreme regenval. De zandvang is voorzien van een filterconstructie en wordt ondergronds geinstalleerd. De voorziening voorkomt dat de infiltratietank vervuild raakt met klein vuil.

De tank zelf bestaat uit een geribbelde buis met en variabele diameter en wordt in de tuin of kruipruimte van de woning geinstalleerd. De tank is voorzien van sleuven. Het regenwater wordt daardoor in een gelijkmatig tempo afgegeven aan de bodem. Het geribbelde oppervlak zorgt voor een optimaal contact met de grond. De tank is omhuld met een zanddicht anti-worteldoek. In plaats van een tank per woning ke ook meerdere tanks in de straat of achter de woningen worden aangelegd.

Het systeem is snel te installeren. Het kan dezelfde belastingen hebben als rioleringen. Het infiltratiesysteem is ook nog eens eenvoudig te inspecteren en te reinigen. De leidingtanks ke met leidingen aan elkaar worden gekoppeld. Daardoor is ook hemelwater te infiltreren dat valt op grote oppervlakten zoals parkeerterreinen.

Verdroging

De bodem in Nederland verdroogt. Voor de landbouw wordt veel grondwater opgepompt. Voor drinkwater wordt ook grondwater gebruikt. In stedelijke gebieden komt veel regenwater direct in het rioolsysteem terecht en vult het grondwater niet aan. Die hoeveelheid – schoon water – moet wel door de rioolwaterzuiveringsinstallatie verwerkt worden. Verdroging kan worden tegengegaan door te zorgen dat hemelwater direct in de bodem kan worden geinfiltreerd. Het Azura systeem is hiervoor geschikt.

Toepassen van infiltratiesystemen kan tot kostenbesparingen leiden bij aanleg van het rioleringsstelsel. Ook de voorzieningen bij de afvalwaterzuivering ke eenvoudiger zijn. De installaties daar ke bovendien efficienter werken omdat de fluctuaties in de aanvoer van afvalwater minder sterk zijn.

Zwolle

Het systeem wordt toegepast in de nieuwe wijk Stadshagen in Zwolle. De gemeente heeft voorgeschreven dat in deze wijk hemelwater geinfiltreerd moet worden.

Het Azura-systeem wordt naar Wavin laat weten in enkele honderden woningen toegepast. In de wijk Stadshagen moeten 1300 woningen komen. De gemeente schrijft geen systemen van bepaalde fabrikanten voor. De bouwers van de woningen maken een keus uit mogelijk te installeren systemen. Per bouwer worden ongeveer 200 woningen gerealiseerd. Dat betekent dat ook andere infiltratiesystemen toegepast zullen worden.

Volgens de gemeente is de Atlantic Raintank van Drain Products Benelux uit Haarlem in Zwolle ook in beeld geweest.

Schematische weergave van het infiltratiesysteem.

Reageer op dit artikel