nieuws

KLM tevreden met aanpak kabinet luchtvaartdiscussie

bouwbreed Premium

President-directeur Pieter Bouw van KLM is blij met de wijze waarop het kabinet de discussie over de Nederlandse luchtvaart woensdag van start heeft doen gaan. Hij is ingenomen met de “voorspoedige aanpak” van het kabinet. Bouw vindt bovendien dat het grote belang van de luchtvaart voor de Nederlandse economie goed wordt beschreven in de Perspectievennota.

Bouw heeft in het verleden wel eens gedreigd dat KLM Nederland de rug toekeert als de maatschappij onvoldoende groeimogelijkheden krijgt. Hij vindt dat er in ieder geval voor de eerstkomende periode een goed perspectief is. Voor de langere termijn is dat nog niet zeker, maar de aanpak van het kabinet geeft hem vertrouwen.

“Als er niet voldoende luchthavencapaciteit beschikbaar komt, dan kan KLM niet doorgroeien. In dat geval wordt het voortbestaan van KLM ernstig bedreigd”, aldus Bouw. Een stevige voorwaarde voor de maatschappij is dat er ook in de toekomst een luchthaven beschikbaar blijft die op kwaliteit en kosten kan concurreren met andere luchthavens.

Voor Bouw is het een absolute voorwaarde dat Schiphol het centrum blijft van de KLM-activiteiten. Een dependance is denkbaar, maar de reistijd tot de hoofdterminal op Schiphol mag volgens hem niet meer dan acht tot tien minuten bedragen. Anders ontstaat er een conflict met de soepele overstapmogelijkheden die de maatschappij haar passagiers wil bieden.

Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer toont zich in het algemeen tevreden over de nota van het kabinet.

VVD-Kamerlid Nellie Verbugt roept het kabinet wel op om niet te lang te talmen. De regering moet van haar nog in deze zittingstermijn “een richtgevend besluit” nemen over de mogelijke uitbreiding van Schiphol, aldus Verbugt. De woensdag gepresenteerde discussienota biedt volgens de VVD’er voldoende materiaal om de maatschappelijke dialoog te beginnen.

Ook D66 meent dat de nota voldoende basis biedt voor een “brainstormsessie”. Woordvoerder Ter Veer vindt het op zich niet bezwaarlijk dat er nog veel nadere onderzoeken moeten verschijnen. Voor deze nut- en noodzaakdiscussie is het nu geleverde materiaal voldoende, vindt hij.

Het CDA is vooral benieuwd naar de uitkomsten van het debat en de manier waarop het kabinet volgende stappen onderneemt. Woordvoerder Reitsma wil dat er snel duidelijkheid komt over de precieze procedure die volgt na afloop van de “nut- en noodzaakdiscussie”. Hij wil onder meer weten wanneer er nu precies nadere procedures volgen en welke rol de huidige Tweede Kamer daarin kan spelen. De fractie wil een definitief standpunt over de groei van de luchtvaart pas over vier maanden innemen, maar vooralsnog menen de christen-democraten dat extra infrastructuur voor de groeiende luchtvaart noodzakelijk lijkt. Extra ruimte voor luchtvaart zal echter moeten passen binnen strenge milieurandvoorwaarden.

Reageer op dit artikel