nieuws

Kleine vertraging voor bouw Wateringse Veld

bouwbreed Premium

Het zit de Ontwikkeling Combinatie Wateringse Veld niet mee. Twee projecten in het eerste deelplan voor deze Vinex-locatie hebben niet de totale goedkeuring van de provincie ke verwerven. Poleider ir. D. v.d. Harst noemt de opstelling van de provincie “juist, maar erg formeel”, waardoor onnodig enige vertraging optreedt.

In het deelplan Parkbuurt Oosteinde grenzen twee poen aan de gemeentegrens van Wateringen. Van het eerste plan -97 woningen van de Utrechtse ontwikkelaar Interheem- en het tweede -120 koopwoningen van Weboma- is een aantal woningen parallel gesitueerd aan het glastuinbouwbedrijf Van der Knaap.

Daar moet men volgens de meest recente regels vijftig meter van uit de buurt blijven. Maar vier woningen van Interheem en mogelijk 40 tot 70 woningen van Weboma komen als er niets veranderd maar 30 meter van dit bedrijf te staan.

Nu staat dat bedrijf op de nominatie verplaatst te worden. Wateringen heeft buurgemeente Den Haag in december j.l. schriftelijk laten weten het bedrijf te willen opkopen, zo nodig onteigening te zullen toepassen.

De bedoeling is dat op de plaats van het bedrijf een wijkpark wordt gerealiseerd. “Dat staat ook al in het stedebouwkundig plan aangegeven”, aldus Van der Harst, “maar in het globale bestemmingsplan is de afstand van te bouwen woningen tot de (tijdelijke) bedrijfsopstallen niet juridische vertaald”.

Ondanks dat de provincie van de tijdelijkheid op de hoogte is, heeft ze formeel goedkeuring aan een deel van de plannen onthouden. Voor het Interheem-plan, dat begin maart van start zou gaan, betekent het dat voor tien van de 97 woningen geen ‘verklaring van geen bezwaar’ wordt afgegeven. Vier van die tien blijken ook al in de put te zijn verkocht, overigens onder voorbehoud van afgifte van een bouwvergunning.

Van het Weboma-plan van in totaal 122 woningen, kan vooralsnog niet met 40 tot 70 woningen worden begonnen. Overigens is het begin van dit po gepland voor na de zomer-vakantie en ligt het er aan met welke woningen wordt begonnen of er vertraging optreedt of niet.

Er moet dus snel een reparatie-voorstel voor het bestemmingsplan worden gedaan om de vertraging zo klein mogelijk te houden. Op de totale bouwplannen van 8000 woningen in deze Vinexlocatie zal de vertraging een miniem effect hebben, maar leuk is anders, vindt Van der Harst.

Reageer op dit artikel