nieuws

Ketelserie EcomLine krijgt grotere broer

bouwbreed

Binnenkort krijgt de Nefit EcomLine-serie er een groter broer bij in de vorm van de EcomLine HR 60. Het is dan ook een HR-ketel bedoeld voor de grotere woningen, zodat met dit ene toestel kan worden voorzien in de warmtebehoefte.

De ketel heeft een nominaal vermogen van 60,0 kW bij (80/60 gr. C) en 64,7 kW bij (50/30 gr. C). Het rendement in dit laatste geval is 108,0% op onderwaarde (maximale verbrandingswaarde) en 97,2% op bovenwaarde (minimale verbranding). De NOx (stikstofoxiden)-emissies bedragen ongeveer 37 mg/kWh, wat neerkomt op ongeveer 21 ppm en de CO (koolmonoxide)-emissie bedraagt ongeveer 32 mg/kWh wat neerkomt op ongeveer 30 ppm.

De ketel heeft een hoogte van 685 mm, een breedte van 900 mm en een diepte van 431 mm. Hij weegt 70 kg. De ketel produceert bij vollast een geluid van ongeveer 40 dB(A), wat een weinig luider is dan zacht ruisende wind.

Voor de rookgasafvoer is gebruik te maken van de standaard 80/125 mm Nefit dakdoorvoer. Nefit Fasto BV te Deventer heeft voor deze EcomLine HR 60 ook een dakdoorvoer ontwikkeld met een diameter van 100/150 mm, die moet worden toegepast als grotere lengten rookgasafvoer gerealiseerd moeten worden. In deze ketel zijn veel componenten uit de EcomLine-serie overgenomen. Er zijn ook afwijkende onderdelen, zoals de brander en de warmtewisselaar, het gasblok en dergelijke. De afwijkingen houden voornamelijk verband met de afmetingen. Ook dit toestel van Nefit werkt modulerend vanaf 30% tot vollast.

Bij het installeren van deze ketel dient de installateur onder het toestel een speciaal hiervoor ontwikkelde ‘open verdeler’ te monteren. Dat is een eenvoudige handeling, omdat geen gebruik behoeft te worden gemaakt van extra leidingen of koppelingen. In het toestel is namelijk een pomp ingebouwd, die zodanig is gedimensioneerd, dat er na het toestel weinig restopvoerhoogte meer beschikbaar is. Aangezien voor dit type ketels voor grotere installaties eigenlijk een grotere opvoerhoogte nodig is, heeft men gekozen voor een extra pomp, die onder de verdeler dient te worden aangebracht. Deze is goed in te regelen op de vereiste opvoerhoogte.

De open verdeler alsmede de ‘opvoerhoogte-pomp’, dienen onder de EcomLine HR 60 te worden aangebracht.

Reageer op dit artikel