nieuws

Kennis cement-bentoniet schermen gebundeld

bouwbreed Premium

Het handboek ‘cement-bentoniet schermen’ biedt op systematische wijze een overzichtelijke kijk op de thans beschikbare kennis over dit onderwerp. Dat bleek vrijdag in Den Haag bij de presentatie van het handboek.

Cement-bentoniet schermen worden gemaakt door een sleuf te vullen met een mengsel van water, cement en bentoniet. De sleuf wordt met speciale apparatuur gegraven. Bentoniet is een kleimateriaal dat in contact met water sterk zwelt. Het mengsel heeft, na verharding, in de grond een zeer geringe waterdoorlatendheid.

De schermen worden als waterkerend element in veel toepassingen gebruikt: verdiepte aanleg van wegen en bouwputten, als hydrologische isolatie bij bodemverontreinigingen en vuilstortplaatsen en als kwelscherm bij dijken. Sinds de jaren tachtig is de toepassing van deze schermen in ons land sterk toegenomen.

In situ

Cement-bentoniet schermen worden in de grond gevormd. De eisen die eraan gesteld moeten worden zijn betrokken op het product in situ, inclusief eventuele nadelige invloeden van grondgesteldheid en uitvoering. Tussen deze drie aspecten bestaat een nauwe relatie. Zowel aspecten als relaties komen in de zeven hoofdstukken van het handboek uitgebreid aan de orde.Het geheel wordt ondersteund door acht bijlagen. De verklarende woordenlijst zal de niet-ingewijde in het onderwerp goed van pas komen.

Het apport (nr 189, cement-bentoniet schermen) kan besteld worden bij de CUR te Gouda.

Reageer op dit artikel