nieuws

Kampen krijgt zijn stadsmuren terug

bouwbreed

Het boemeltje van Kampen puft het NS station binnen, houdt schokkend halt en braakt een lange stoet passagiers uit. Een voor een verdwijnen ze in de grijze nevel die het stadje omhult. Ook de brug over de IJssel gaat schuil in de mist, maar aan de andere kant van de rivier zijn de contouren zichtbaar van eeuwenoude huizen en van schepen die aan de kade liggen. Een kerktoren rijst er nog net zichtbaar bovenuit.

Zo op het eerste gezicht lijkt de 13de eeuwse Hanzestad nauwelijks door de tijd aangetast. De nevel verhult de waarheid, zo blijkt bij het naderen van de brug. Het gevaarte is in verval. De verf bladdert en de vloer kraakt. “We vervangen hem binnenkort”, zegt wethouder H. Bastiaan. “De eerste brug over de IJssel werd in 1488 gebouwd en de brug die er nu ligt, stamt uit de vorige eeuw”, doceert hij. “Volgend jaar halen we ‘m weg en komt er voorlopig een noodvoorziening voor voetgangers en fietsers en daarna een nieuwe brug”.

De komende jaren staat kampen nog veel meer te wachten. In 1998 begint de aanleg van een dijktrace en gelijktijdig wordt de binnenstad aangepakt. Dit werk bestaat uit onder meer het bevaarbaar maken van de rivier de Burgel, het heropenen van een gedempte binnenhaven en de bouw van een middeleeuws dorp op een schiereiland in de IJssel. Het karwei kost tientallen miljoenen. Rijkswaterstaat en de provincie voeren het uit.

Toeristen aantrekken

Een akte uit 1227 noemt voor het eerst de naam Kampen. Dertien jaar later krijgt het plaatsje stadsrechten. Door de gunstige ligging aan de IJssel groeit Kampen uit tot een handelsstad van de eerste orde. Kooplieden uit de Overijsselse plaats handelen op grote schaal met de Oostzeelanden, Noorwegen en de Rijnstreek(de Hanzevaart). De Oude Haven dateert nog uit die tijd. De opkomst van de Hollandse handel in de 16de eeuw en de verzanding van de IJsselmond, die vrijwel gelijktijdig plaatsvindt, doen Kampen de das om. Een eeuw later komt de stad opnieuw tot bloei door de opkomst van de textielindustrie en in de 19de eeuw brengt de tabaksindustrie geld in het laatje.

In Kampen herinneren veel gebouwen aan het rijke verleden. Door het herstel van de binnenstad wil de gemeente meer toeristen aantrekken. In dat kader past ook de restauratie van de Rosmolen, een door paardekracht aangedreven molen die in het achterhuis van het Stedelijk Museum staat.

Herstel stadsmuren

H.H. Seinen coordinator van het werk vouwt een plattegrond uit op de eikenhouten tafel in de vergaderzaal van het stadhuis. Hij tikt met zijn wijsvinger op de plek waar tot begin jaren zestig de oude haven lag. “Hier stonden in de middeleeuwen stadsmuren. Uit onderzoek blijkt dat de funderingen er nog zitten. Ze zijn nog in goede staat zodat we de muur makkelijk weer ke opbouwen.”

Wethouder T. Piederiet voegt er geruststellend aan toe dat omwonenden zich geen zorgen hoeven te maken over hun uitzicht. “We bouwen de muur slechts voor een gedeelte op”, aldus Piederiet. “De muur komt ongeveer 80 centimeter boven maaihoogte te liggen.”

Om de oude binnenhaven te herstellen en de doorstroming van de Burgel mogelijk te maken, moeten een stuk verkeersweg en een parkeerplaats verdwijnen. De wethouders vinden dit geen probleem omdat het verkeer voor overlast zorgt en de gemeente daarom toch al plannen maakte om hieraan iets te doen. “Het drukke verkeer zorgt voor een hoge gevelbelasting en wij zijn er niet rauwig om dat de oplossing van het probleem in een stroomversnelling komt”, aldus Piederiet.

Middeleeuws dorp

De mist trekt op. Een automobilist parkeert zijn voertuig op de gedempte haven, waar vroeger de Hanzeschepen aanmeerden. “In het begin van de jaren zestig ging de haven dicht. Er was 50.000 kuub zand voor nodig”, vertelt H.H. Seinen. “Het was toen mode om alles wat oud was te slopen. Naar verhouding kwamen we er goed vanaf want de meeste historische panden staan er nog.”

De herinrichting van het gebied rond de oude haven duurt circa 10 jaar. De Oude Haven krijgt een museumfunctie en de nabijgelegen jachthaven blijft in gebruik voor de pleziervaart. Daarnaast wil de gemeente bij de Oude Haven een middeleeuwsdorp bouwen. Het dorp moet een recreatieve functie krijgen. Er moet onder meer theater voor kinderen zijn en in de zomer moeten er allerlei leuke activiteiten komen. Wethouder Piederiet: “Natuurlijk hebben wij de ontwikkelingen rond het Archeon gevolgd en daar zijn we van geschrokken, maar wij zijn niet van plan een Archeon te bouwen. Ons plan is veel kleinschaliger. Het particulier initiatief moet een rol spelen, als het niet lukt komt er gewoon wat anders op die plek. Misschien bouwen we er wel huizen.”

Reageer op dit artikel