nieuws

Jorritsma wil vragen over veiligheid in Westerscheldetunnel later beantwoorden

bouwbreed

Minister Jorritsma wil de kamervragen die in december vorig jaar zijn gesteld over de veiligheid van de Westerscheldetunnel later beantwoorden.

De vragen zijn betrokken op de afstand van 250 meter die in het ontwerp van de tunnel is voorzien voor de dwarstunnels tussen de twee tunnelbuizen van de oeververbinding. Die dwarsverbindingen moeten in geval van een calamiteit dienen als vluchtwegen.

Jorritsma verwacht de kamervragen pas medio maart te ke beantwoorden en niet begin februari zoals eerder gemeld. Zij vraagt de kamer in een brief dan ook uitstel.

Die periode is nodig om een onafhankelijke commissie onder leiding van professor Horvat van de TU Delft een veiligheidsfilosofie te laten formuleren waaraan het ontwerp van de Westerscheldetunnel kan worden getoetst.

Reageer op dit artikel