nieuws

Jorritsma blijft bij baggerdepot in het Hollandsch Diep

bouwbreed

Minister Jorritsma houdt vast aan een depot voor verontreinigd slib in het Hollandsch Diep. Daarbij bekijkt ze vijf alternatieven zoals die ook in de Milieu-effectrapportage (mer) zijn genoemd. Voor haar is derhalve een onderwaterberging nog niet van de baan.

De bewindsvrouwe schrijft dit in brief aan de Tweede Kamer. De aanleg van een baggerdepot is, zeer tot verdriet van Jorritsma, in een impasse geraakt na een uitspraak van de Raad van State. Die vernietigde de benodigde vergunningen zodat de bouw van het depot niet kan beginnen.

“Ik wil niet verhelen dat de uitspraak voor mij teleurstellend was, omdat er alles aan is gedaan om een voor het milieu optimale oplossing te kiezen. Bovendien wordt een oplossing van de problematiek hiermee ernstig vertraagd”, zo schrijft zij.

Snelle realisatie van het baggerdepot was nodig omdat er nogal wat onderhoudswerken aan vaarwegen ligt te wachten. Het vervuilde slib kan nu nergens heen. Hetzelfde geldt voor sanering van de waterbodems in het benedenrivierengebied en de uitvoering van werken als dijkversterking.

Het gebruik van de slufter op de Maasvlakte is voor Jorritsma geen alternatief. De slufter moet volgens haar primair worden gebruikt om ook op middellange termijn de bereikbaarheid van de mainport Rotterdam te ke garanderen. De aanleg van een tweede slufter acht zij ongewenst.

Reageer op dit artikel