nieuws

In Amsterdam nu weer bouw kantoren nodig

bouwbreed

Aan de jarenlange stagnatie in de uitgifte van terreinen ten behoeve van kantorenbouw lijkt in Amsterdam een einde te zijn gekomen. De kantorenmarkt heeft zich vorig jaar dermate krachtig hersteld, dat volgens wethouder D. Stadig snel locaties zullen moeten worden ontwikkeld voor nieuwbouw.

Het herstel van de kantorenmarkt in de hoofdstad is opmerkelijk, omdat in 1996 enkele grote ondernemingen uit Amsterdam vertrokken.

Uit onderzoek door de dienst Ruimtelijke Ordening blijkt echter, dat er sprake was van ‘een aanhoudend hoge vraag, waardoor veel kantoorruimte betrokken is’.

Omdat er nauwelijks nieuwbouw is opgeleverd, heeft de groei van het kantoorgebruik zich ‘vrijwel volledig voltrokken in bestaande panden’.

Bovendien is in 1996 een recordhoeveelheid kantoorruimte 2% van de voorraad omgezet naar andere functies, zoals onderwijs en wonen.

“Voor het eerst in de afgelopen decennia is daardoor de voorraad kantoren sterk gekrompen. En die ontwikkeling heeft weer geleid tot een spectaculaire daling van de leegstand. In enkele gebieden is zelfs een tekort ontstaan aan direct te betrekken vestigingsmogelijkheden”, aldus de nota De Amsterdamse kantorenmarkt in 1996.

Vorig jaar is maar heel weinig nieuwbouw opgeleverd, waardoor aan de voorraad slechts een half procent werd toegevoegd. In de agglomeratie Amsterdam is de leegstand gedaald van 11% naar 7,5%, in de stad zelf van 9,5% naar 6,5%.

Nieuwbouw

In de werkgebieden Teleport Sloterdijk, Alfadriehoek, Zuidas, Amstel III en Hoofdcentrum Zuidoost is nog maar weinig bestaande kantoorruimte te huur. Dat biedt perspectief: “Samen met een grote verhuisdynamiek op de kantorenmarkt worden gunstige marktomstandigheden geboden voor een hernieuwde terreinuitgifte en nieuwbouwproduktie in Amsterdam.”

Omdat die uitgifte in de afgelopen jaren stagneerde, zal ook in 1997 maar weinig nieuwbouw worden opgeleverd. “En aangezien de omzetting van kantoorruimte naar andere functies omvangrijk zal blijven, neemt de voorraad niet of nauwelijks toe”, meent de gemeentelijke dienst.

In combinaties met economische groei en toenemende vraag zal de leegstand dit jaar verder slinken. Om dan toch een aanhoudende groei van kantoorwerkgelegenheid te ke blijven huisvesten, is volgens de dienst in Amsterdam een snel herstel van de nieuwbouwproduktie voor de verhuurmarkt gewenst.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels