nieuws

Ik moet nog steeds een contract voor arbodienstverlening afsluiten. Ik heb gehoord dat SFB ArboDuo Unie een gunstige prijs biedt, klopt dat?

bouwbreed

Ja, SFB ArboDuo Unie biedt concurrerende prijzen. Zij heeft haar prijzen slechts aangepast met het CBS prijsindexcijfer (2%). SFB ArboDuo/Arbo Unie heeft een breed productaanbod waarmee u tegen lage kosten kunt voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. U kunt ervoor kiezen alles aan ons over te laten. Of, als u dat wenst, zelf het grootste gedeelte te regelen waarbij u onze hulp kunt inroepen als dat nodig is.

Moet ik een schriftelijke hersteldmelding sturen, ook als de arts van ArboDuo al weet dat mijn werknemer arbeidsgeschikt is?

Ja, als uw werknemer het werk heeft hervat, moet u deze altijd schriftelijk hersteld melden. Het ziek- en hersteldmelden is namelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever en de registratie vindt centraal plaats. Het blijkt dat er niet altijd een schriftelijke hersteldmelding gedaan wordt. Dit kan problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld als wij op uw verzoek ziekmeldingsgegevens doorgeven aan uw werkgeversmaatschappij.

U kunt uw hersteldmelding faxen naar nummer: (020) 583 40 25 of sturen naar Postbus 2020, 1000 EJ Amsterdam.

Als u nog vragen heeft over SFB ArboDuo/Arbo Unie kunt u bellen met de helpdesk, telefoon (020) 583 49 00. Onze medewerkers staan u graag te woord.

– Gaat de pensioenopbouw door tijdens mijn ouderschapsverlof?

Nee. Tijdens het ouderschapsverlof is de werkgever niet verplicht pensioenpremie af te dragen en doet dit doorgaans dan ook niet. Dit betekent dat de werknemer over de periode van ouderschapsverlof geen pensioenrechten opbouwt. Bij ‘parttime’ ouderschapsverlof geldt hetzelfde, met dien verstande dat de deelname alleen wordt voortgezet voor het gedeelte dat men werkt. Nu is het gemis aan opbouw over een betrekkelijk korte periode niet het grootste probleem.

Maar de situatie wordt zorgelijk als de werknemer tijdens het ouderschapsverlof arbeidsongeschikt wordt. In dat geval bestaat namelijk geen recht op premievrije voortzetting.

Bij overlijden wordt het nabestaandenpensioen gebaseerd op het opgebouwde ouderdomspensioen en niet op het maximaal te bereiken, en dus hogere ouderdomspensioen.

Let wel, het nabestaandenpensioen van het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid is een aanvullend pensioen. Dit betekend dat de werknemer altijd zelf nog moet beoordelen of het nabestaandenpensioen van de overheid (Anw) verzekerd is of verzekerd moet worden.

– Wat kan een werknemer doen aan het gemis aan pensioenopbouw?

De werknemer ka een schriftelijk verzoek indienen bij SFB Pensioen en Vermogensbeheer B.V., afdeling Pensioenfonds, om de pensioenverzekering voor de duur van de verlofperiode vrijwillig voort te zetten. De afdeling kan u ook informeren over de nieuwe Algemene nabestaandenwet. Wil u meer informatie, belt u dan (020) 583 32 37.

Reageer op dit artikel