nieuws

Grubbenvorst

bouwbreed

De Veiling Zuid Oost Nederland (ZON) in Grubbenvorst heeft, voor huidige uitbreidingen en uitbouw op wat langere termijn, 40 ha terrein nodig. Zestien ha liggen in een geldig bestemmingsplan en ke snel bebouwd worden. Voor de overige vierentwintig hectare is recent een concept bestemmingsplan gepresenteerd. Dat geeft aan dat een flink stuk bos moet verdwijnen en elders herplant.

De lokale politiek is het eens met het ontwerp. Geeist wordt wel dat de verplichte groenstrook tussen het Grubbenvorst en de veiling groot genoeg moet zijn.

Reageer op dit artikel