nieuws

Gemeenten moeten plannen aanpassen aan ‘Ruimte voor de rivier’

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant dringt er bij 15 gemeenten langs de grote rivieren op aan hun bestemmingsplannen buitengebied aan te passen aan de beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’. Ter dekking van de kosten heeft de provincie al een subsidieverzoek bij het ministerie van VROM neergelegd van f. 50.000 per gemeente.

In een brief aan de gemeenten schrijft de provincie dat de minister van VROM wil dat de gemeenten hun bestemmingsplannen aanpassen. Daarnaast zullen wellicht lopende bouwaanvragen en ontwikkelingen in het winterbed van de rivieren heroverwogen moeten worden.

Volgens de beleidslijn mag er in het winterbed van de rivieren nauwelijks meer worden gebouwd om de bergings- en afvoercapaciteit van de rivieren te waarborgen en zo mogelijk te vergroten. Dit om potentieel overstromingsgevaar te beperken.

Reageer op dit artikel