nieuws

Geen politieke gevolgen bij Fries baggerschandaal

bouwbreed

Het baggerschandaal in de provincie Friesland heeft geen gevolgen voor het college van Gedeputeerden Staten. De meeste partijen, onder meer het CDA, PvdA, VVD en FNP, menen dat de gemaakte fouten niet verwijtbaar zijn. Alleen D66 en GroenLinks vinden dat de verantwoordelijk gedeputeerden moeten aftreden.

Dit bleek in een vergadering van Provinciale Staten over het provinciale baggerbeleid. Uit een onderzoek van bureau Coopers en Lybrand bleek begin januari dat de provincie grove fouten heeft gemaakt in haar baggerbeleid. Volgens het onderzoek is de provincie als beheerder/exploitant, vergunningverlener en toezichthouder ernstig tekort geschoten.

De provincie verleende vergunningen die nooit hadden mogen worden afgegeven. Verder oefende ze onvoldoende toezicht uit en had ze te weinig deskundigheid over het milieubeleid. De fouten dateren al van de vorige bestuursperiode. Ze zijn nu pas aan het licht gekomen omdat justitie een onderzoek doet naar vermeend foutief handelen van ambtenaren van de provincie rond de zogenoemde Gouden-Bodem-affaire.

Reageer op dit artikel