nieuws

Fiscaal neutraal overnemen?

bouwbreed Premium

Ik ben 50 jaar. Mijn holding heeft alle aandelen van de werkmaatschappij waarin het aannemingsbedrijf zit (waarde circa f. 1.000.000). Mijn zoon (23 jaar) gaat mij op termijn opvolgen. Hij heeft een eigen holding (BV). Ik wil de holding van mijn zoon een belang van 25% geven in de werkmaatschappij, zodat zijn holding met het winstaandeel in de werkmaatschappij in de toekomst het volledige bedrijf kan overnemen. Kan die overname fiscaal-neutraal verlopen?

Ja, dat kan op verschillende manieren.

1. Uw holding (vader) verkoopt 25% van de aandelen in de werkmaatschappij (waarde f. 250.000) aan de holding van uw zoon. Zijn holding krijgt een schuld aan uw holding en moet daar bijvoorbeeld 6% rente over betalen ( f. 15.000 per jaar). Die rente is bij de holding van uw zoon aftrekbaar voor de VPB. Maar deze holding heeft geen inkomsten waar die rentecomponent van kan worden afgetrokken. Heeft deze holding wel inkomsten dan is het – als het om relatief lage rentebedragen gaat – een geschikte optie.

2. Uw holding richt samen met de holding van uw zoon een nieuwe BV op met een aandelen verhouding van 75% voor uw holding en 25% voor uw zoon. Deze nieuwe BV (tussenholding) – die bijvoorbeeld BV Steen heet koopt de werkmaatschappij voor f. 1.000.000. BV Steen vormt vervolgens een fiscale eenheid met de werkmaatschappij waarin het aannemingsbedrijf zit. De rentelasten (6% over f. 1.000.000 = f. 60.000) die BV Steen moet betalen aan uw holding (vader) kan nu gewoonlijk worden afgetrokken van de winst voor VPB in de werkmaatschappij.

Echter, de fiscus staat de rentecompensatie binnen de fiscale eenheid sinds 1 januari ’97 (nieuwe wet Vermeend inkrimping renteaftrek) alleen onder een aantal voorwaarden toe. De renteaftrek blijft mogelijk indien minimaal 33,33% van de aandelen in de tussenholding direct of indirect in het bezit zijn van een natuurlijk persoon (uw zoon). Uw zoon dient ook op de loonlijst te staan van de werkmaatschappij. Als u de voorgenomen aandelen-verhouding doorzet kan 75% van de rentelast ( f. 45.000) niet worden gecompenseerd met de winst – het restant van f. 15.000 wel. Dat was niet de doelstelling.

Overigens is de niet verrekenbare rentecomponent niet helemaal verloren – na tenminste 8 jaar kan het wel weer. Daar heeft u nu niets aan. Indien de holding van uw zoon voor tenminste 33,33% deelneemt in de tussenholding, verloopt de operatie wel fiscaal neutraal. Maar u kunt voor de zekerheid beter op 35% gaan zitten.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Accountants, Arnhem. Tel. 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel