nieuws

Fabrikanten nog niet klaar voor nieuwe metselsystemen

bouwbreed

Metselbedrijven hebben kritiek op de baksteenfabrikanten. Die leveren hun product namelijk nog lang niet altijd af in pakketten die geschikt zijn voor de hulpmiddelen die de laatste jaren zijn ontwikkeld ter vergroting van veiligheid, gezondheid en efficiency. Ondanks hun enthousiasme voor de nieuwe hulpmiddelen, zijn de metselaars vaak nog gedwongen om op de traditionele manier te blijven werken.

Voor de nieuwe hulpmiddelen is het noodzakelijk dat de bakstenen worden geleverd in pakketten die in vieren of in achten zijn te delen. De achtdeling is bij sommige baksteenfabrieken nog niet eens mogelijk, terwijl vierdeling bij veel leveranciers alleen op verzoek wordt uitgevoerd. Vier- of achtdeling is onder meer nodig om hulpmiddelen als de opkar, de opsteker en de zesvoetstang te ke gebruiken.

Onder begeleiding van de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) hebben vijftien studenten van de HEAO Arnhem een enquete gehouden onder metselbedrijven en aannemers. Van de 600 benaderde ondernemingen hebben 120 – voornamelijk kleine en middelgrote – bedrijven gereageerd. Tachtig procent van de respondenten blijkt de nieuwe hulpmiddelen te kennen. Bovendien is de waardering groot.

Maar slechts 20 tot 25 procent maakt ook daadwerkelijk gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Meer dan tachtig procent heeft voor het verticaal transport nog een lift nodig. Tien tot vijftien procent gebruikt hiervoor een kraan of verreiker en kan dus profiteren van de zesvoetstang.

Ook de opkar is bekend onder metselaars. Dit elektrische alternatief voor de kruiwagen wordt echter slechts mondjesmaat gebruikt, omdat de aangeleverde baksteenpakketten niet in achten ke worden gedeeld. Met de opkar kan alleen een achtste deel van een pakket van 200 bakstenen worden vervoerd.

Ook de nieuwe hulpmiddelen op de metselplek (klapschraagjes, consoles en metseltafeltjes waarop de stenen verhoogd aan de metselaar ke worden aangeboden) zijn goed bekend onder metselaars. Als het om toepassing gaat scoren klapschraagjes het hoogst (40 procent). Consoles worden slechts door 15 procent van de bedrijven toegepast, terwijl metseltafeltjes nog nauwelijks worden gebruikt.

Kritiek

De ondervraagde bedrijven hebben niet alleen kritiek op de manier van aanleveren van de baksteenpakketten. Ook het feit dat kalkzandsteen en MBI-steen nog niet in deelbare pakketten worden geleverd, maakt voor de metselbedrijven het gebruik van de hulpmiddelen minder aantrekkelijk. Bovendien wordt de support van vertegenwoordigers van baksteenfabrikanten node gemist. “Verkopers praten niet eens over de deelpakketten en de mogelijkheden van de tangen, terwijl ze die juist zouden moeten promoten”, is de kritiek van veel metselbedrijven.

De bedrijven die wel zijn begonnen met de nieuwe manier van metselen zijn daarover in elk geval zeer tevreden en overwegen niet terug te keren naar de traditionele werkwijze. Zij zijn ervan overtuigd dat de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd en dat de efficiency is verhoogd. Dat ook de kwaliteit van de bakstenen gevel omhoog gaat is hen echter nog niet opgevallen, constateert ir. J.C.A. de Kroon van TNO Bouw, die de ontwikkeling van de nieuwe manier van metselen heeft begeleid.

Hij is echter niet teleurgesteld in de resultaten van de enquete. “Het is een kwestie van volhouden. En we moeten proberen de samenwerking tussen AVM, KNB en NVOB die tot de nieuwe metselsystemen heeft geleid, een blijvende structuur te geven om met wat extra druk de verdere implementatie van de grond te krijgen”, aldus De Kroon.

De resultaten van de enquete werden bekend op de dag dat TNO Bouw-directeur ir. C. Gouwens het eerste exemplaar van het rapport ‘Negen metselsystemen’ aanbood aan vertegenwoordigers van AVM, KNB en NVOB.

In dat rapport zijn voor verschillende situaties de metselsystemen beschreven die opperman en metselaar minder belasten en de efficiency op de bouwplaats vergroten.

Op de gezamenlijke stand van AVM, KNB en NVOB op de Bouwbeurs is een ‘ideale metselwerkplek’ ingericht.

Foto: Dick Vader

Reageer op dit artikel