nieuws

Duurder vervoer zal wegenbouw verminderen

bouwbreed Premium

De prijs van het vervoer moet aan de werkelijke kosten worden aangepast. Alle vormen van vervoer moeten de milieukosten betalen die ze zelf veroorzaken. Als gevolg daarvan zal een deel van de vervoersvraag wegvallen. Dit heeft ook gevolgen voor de toekomstige vraag naar infrastructuur. De stichting Natuur en Milieu wil dat minister Jorritsma zich sterk maakt voor een nieuw Europees verkeersbeleid.

De Transportraad moet in maart een ontwerp-resolutie presenteren die de Europese Commissie opdracht geeft dit beleid binnen zes maanden uit te voeren. Natuur en Milieu wil dat Nederland het voorzitterschap van de EU gebruikt om het milieugehalte van het Verdrag van Maastricht te verbeteren en het milieubeleid integreert in andere Europese beleidsaspecten.

Dat laatste komt nog maar moeizaam van de grond. Te vaak staat het EU-beleid voor onder meer het transport haaks op het milieubeleid. Het vervoer van personen en goederen in Europa verbruikt op niet al te lange termijn de meeste energie en dreigt daarmee de grootste vervuiler te worden.

Technische maatregelen houden de groei niet bij. Een goed en rechtvaardig prijsbeleid is volgens Natuur en Milieu het belangrijkste instrument om deze sector duurzamer te maken. De externe kosten moeten worden doorberekend via brandstofaccijnzen en via gedifferentieerd rekeningrijden.

Rekening rijden

Een Europees systeem van rekening rijden laat volgens Natuur en Milieu nog even op zich wachten. Het Eurovignet voor vrachtwagens biedt tot die tijd een acceptabel alternatief. De voorgestelde hoogtes zijn echter te laag om de externe kosten weer te geven.

Het plan differentieert naar milieubelasting en asgewicht. Daarmee wordt de ontwikkeling van schone vrachtwagens die weinig slijtage aan de infrastructuur veroorzaken bevorderd.

Bij de herziening van de accijnzen op motorbrandstoffen moet het minimumbedrag fors omhoog. Daarmee worden de maatschappelijke kosten van het verkeer afgedekt. Een stapsgewijze verhoging moet in vijf jaar voor diesel en benzine een bedrag van f. 1,50 opleveren. Voor Nederland houdt dat een jaarlijkse verhoging in van 7 cent voor benzine en 16 cent voor diesel.

Reageer op dit artikel