nieuws

De Boer wil stage bij architectenopleiding

bouwbreed

Studenten van een universitaire architectuuropleiding moeten een verplichte stage doorlopen om meer praktijkervaring in hun vakgebied op te doen. Minister De Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is het eens met een voorstel hiertoe van de commissie-Gietema.

De minister schrijft dit, ook namens de minister van OCW, in een brief aan de Stichting Bureau Architectenregister. De commissie stelde dat er een lacune zit in de vakkennis van afgestudeerde architecten. Om dit te verbeteren, stelde de commissie voor aan de vijfjarige architectuuropleiding aan de Technische Universiteiten een verplicht praktijkjaar te koppelen.

De stage zou volgens de commissie als eis moeten worden opgenomen in de Wet op de architectentitel, zodat alleen architecten die stage hebben gelopen zich ke inschrijven in het Architectenregister.

De Boer wil zover echter niet gaan. Ze vindt dat dit teveel neigt naar wettelijke beroepsbescherming, wat in haar ogen niet van grote betekenis is voor de ontwikkeling van architectonische kwaliteit.

De stage is volgens De Boer overigens niet bedoeld om architecten op te leiden voor het runnen van een architectenbureau.

Reageer op dit artikel