nieuws

Consortium aast op mega-po Curacao

bouwbreed

Het Nederlandse gelegenheidsconsortium NACP (Stork, Ballast Nedam en Heerema) is volop in de race voor het grootste po, dat ooit op Curacao zal worden uitgevoerd. Het gaat om de bouw van een elektriciteitscentrale op het terrein van de voormalige Isla-raffinaderij. Daarmee is een investering van f. 500 miljoen gemoeid.

Frans Bos

De gunning van het po met de naam ‘Build, Own and Operate (BOO)’ wordt nog deze maand verwacht.

Een commissie onder leiding van Mario Evertsz, directeur van de Curacaose Dok Maatschappij, buigt zich over vier aanbiedingen. Behalve NACP zijn het Zweeds/Zwitserse concern ABB, het consortium Tractebel uit Belgie, de Colombiaans/Venezolaans/Amerikaanse combinatie Distral nog in de race. De te zou volgens insiders de beste kans maken. Eerder viel de Amerikaans/Italiaanse combinatie Konsyst af. Dat bedrijf is daarover zo kwaad geworden, dat het dreigde een klacht tegen Evertsz en zijn commissie te zullen indienen.Er zou volgens dat bedrijf drie tot vier miljoen smeergeld over tafel zijn gegaan.

Een woordvoerder van de Officier van Justitie op Curacao zegt desgevraagd van niets te weten: “De geruchten gaan op een klein eiland als dit snel rond, maar een officiele klacht is tot nu toe niet ingediend.”

Het Curacaose dagblad Amigoe wist te melden dat het bedrijf ‘tientallen miljoenen’ schadevergoeding zou eisen.

Invloed

Directeur William Deep van Konsyst is echter al dagenlang onvindbaar en derhalve niet bereikbaar voor commentaar.

Het als gedegen bekend staande Curacaose dagblad Beurs- en Nieuwsberichten meldde onlangs over de zaak dat de commissie-Evertsz Konsyst had ontmaskerd als een ‘fantasie-bedrijf’.

Over de gunning van het po is in politieke kringen op het eiland wel enige onrust ontstaan. De oppositie in de Eilandsraad, vergelijkbaar met onze gemeenteraden, is beducht voor te veel Nederlandse invloed op de Antilliaanse economie. De weerstand richt zich vooral tegen de participatie van Nederland met een aandelenkapitaal van f. 50 miljoen.

Nederland heeft aan die participatie voorwaarden verbonden. Op Curacao was daarom de indruk ontstaan dat minister Voorhoeve van Antilliaanse en Arubaanse Zaken daarmee druk wilde uitoefenen voor een keuze voor het Nederlandse consortium. Een woordvoerder heeft dit echter desgevraagd ontkend. “De voorwaarden zijn dat het om een bedrijfseconomisch solide project moet gaan en dat de openbare voorzieningen geintegreerd in het project moeten worden opgenomen, niets meer en niets minder. Dit staat los van welke keuze voor welk consortium dan ook.”

Fabelen

Ook geruchten als zou Voorhoeve zich zorgen maken over ‘gesjoemel’ met de gunning, wijst de woordvoerder naar het rijk der fabelen: “Voorhoeve heeft letterlijk gezegd: van een oneerlijke gunning is mij niets bekend en het is niet aan de Nederlandse regering om in te grijpen als dat wel zo zou zijn.” Beurs- en Nieuwsberichten heeft dezelfde woorden uit de mond van minister Voorhoeve opgetekend tijdens diens laatste bezoek aan het eiland.

Overigens staat de commissie van Mario Evertsz onder toezicht van de stuurgroep-BOO onder leiding van gezaghebber Stanley Betrian, die in de Eilandsraad heeft ontkend dat er na de gunning nog een ‘second opinion’ zou worden gevraagd.

Premier Miquel Pourier had dit aanvankelijk geopperd, maar Betrian heeft gedreigd af te treden als dat zou gebeuren.

Hij zou dat als een motie van wantrouwen opvatten.

Pourier slikte daarna zijn suggestie in.

Reageer op dit artikel