nieuws

Britse bouw verzet zich tegen verwaarlozen infrastructuur

bouwbreed

De Britse bouwsector gaat grootscheeps lobbyen voor meer overheidsuitgaven. Onder het motto ‘Britain Needs Building’ hebben de belangrijkste organisaties van aannemers en leveranciers de krachten gebundeld. De campagne zal zich op vier fronten richten: woningbouw, scholen, ziekenhuizen en vooral infrastructuur.

“Wij steunen de campagne van harte”, stelt de heer Perkins, manager business development bij de Britse HBG-dochter Edmund Nuttall, een bedrijf dat is gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw.

Edmund Nuttall draait een jaaromzet van f. 625 miljoen. De laatste tijd heeft het bedrijf zich steeds meer gericht op grondreiniging, tunnelbouw en havenwerken, omdat de overheidsbezuinigingen niet alleen gezorgd hebben voor een stop op nieuwe wegen, maar ook het onderhoudsprogramma drastisch hebben vertraagd.

“Dat is een weinig doordachte strategie”, aldus Perkins. “Uiteindelijk zal de regering meer kwijt zijn aan achterstallig onderhoud. Maar wij moeten er ondertussen wel mee leven.”

Doordacht beleid?

In de campagne zal de Britse bouw proberen om lokale kranten te bewerken. Daarnaast zullen parlementsleden en de regering op meer centraal niveau moeten worden bereikt. Initiatiefnemer was Robert Napier, algemeen directeur van Redland en tevens voorzitter van de Alliance of Construction Product Suppliers.

Nigel Chaldecott van de Building Materials Producers neemt de dagelijkse leiding op zich. “De cijfers in Groot-Brittannie spreken voor zich. Ze tonen aan dat de verwaarlozing dramatische vormen heeft aangenomen. We leggen in de campagne de nadruk op de behoeften van het hele land, we houden niet simpelweg ons handje op.”

Uiterlijk in mei vinden in Groot-Brittannie parlementsverkiezingen plaats. Volgens Chaldecott wil de campagne niet simpelweg om meer wegenbouw vragen, maar moet ze druk uitoefenen op de komende regering om een doordacht transportbeleid te voeren.

De Londense metro is een zeer goed voorbeeld van achterstallig onderhoud. De oudste metro van de wereld is inmiddels een van de meest smerige en oncomfortabele in West-Europa. Om de haverklap vallen treinen uit of moeten hele stations worden gesloten vanwege technische mankementen. Overheidsbezuinigingen maken serieuze aanpak van de problemen onmogelijk.

Overschrijding

Volgens bestuursvoorzitter Peter Ford van London Transport, het staatsbedrijf dat de London Underground runt, beloopt het achterstallig onderhoud aan de metro nu ongeveer f. 3,6 miljard. De komende drie jaar zal dit oplopen tot f. 4,5 miljard.

Minister van Financien Kenneth Clarke kondigde namelijk in november aan dat er de komende jaren minder geld is voor de metro dan verwacht.

Tot overmaat van ramp worstelt London Underground met een kostenoverschrijding van in totaal f. 2,1 miljard bij de uitbreiding van de Jubilee Line.

De vooruitzichten zijn somber. Modernisering van metrostations als Waterloo, Oxford Circus, Earls Court en Wembley Park 2000 is voor jaren op de lange baan geschoven. De vernieuwing van lijnen, treinen en seinsystemen moet worden vertraagd. “Ik voorzie serieuze problemen en meer vertragingen voor de reizigers”, aldus Peter Ford van London Transport.

Privatisering

Labour heeft al aangekondigd dat er onder een regering-Blair niet meer geld uit de schatkist te verwachten valt. Labour stelt dat de Underground gebruik moet maken van het Private Finance Initiative.

In feite betekent dat het ‘outsourcen’ van diensten en het leasen in plaats van kopen van treinen. Vraag is of dit tot een substantiele kostendaling zal leiden.

De conservatieve regering studeert momenteel op een ander alternatief: privatisering. Volgens de meeste waarnemers zal de regering stevige subsidies in het vooruitzicht moeten stellen om de metro te ke verkopen. Hoeveel kosten een particuliere exploitant ook zou besparen, rendabel is de Londense metro niet te exploiteren.

De regering hoopt nog voor de komende verkiezingen met een voorstel over privatisering te komen.

Reageer op dit artikel