nieuws

Brandweer zweeg over explosiegevaar stofsilo Hazerswoude

bouwbreed Premium

De brand in de stofbunker van het houtfineerbedrijf Van Stijn in Hazerswoude was veel ernstiger dan postcommandant J. Schouten tijdens de brand – die acht dagen duurde – wilde toegeven. Twee keer was de situatie kritiek, bij het begin van de brand op zaterdag 25 januari en een week later op vrijdag 31 januari toen de temperatuur in de bunker opnieuw hoog opliep. Het gevaar van een stofexplosie was niet denkbeeldig.

Op beide spannende momenten is het ITC-terrein waar het bedrijf is gevestigd, ontruimd en is de omgeving afgezet. Er is bewust gekozen voor een terughoudende berichtgeving om paniek en onrust onder de bevolking van Hazerswoude-Dorp te voorkomen. Ook was de brandweer bang voor een toeloop van ramptoeristen.

“Ik moest meteen aan de brand in Langerak denken”, zegt postcommandant Schouten. Bij een stofexplosie in de brandende houtvezelfabriek Labee Vezelpers kwam in ’93 een brandweerman om het leven en raakten negen anderen en vijf personeelsleden gewond. Deze brand staat in het geheugen van elke brandweerman gegrift.

Ook burgemeester mr. M.J.J.M. Boelen van de gemeente Rijnwoude waartoe Hazerswoude-Dorp behoort, zegt dat de fatale brand in Langerak voortdurend door zijn hoofd heeft gespeeld. Hoewel brandweerman Schouten zegt dat “je nooit helemaal voor 100 procent kunt uitsluiten dat zich in deze situatie een calamiteit voordoet” is burgemeester Boelen van mening dat er afgezien van de twee genoemde momenten voor omwonenden en personeelsleden van bedrijven op het ITC terrein geen gevaar heeft bestaan. “We waren in staat de bunker gecontroleerd leeg te halen”, weerlegt de burgemeester de veronderstelling dat de bevolking van het vrijwel aan het industrieterrein grenzende Boskoop wellicht toch aan een reeel risico is blootgesteld. ‘Gecontroleerd’ wil zeggen dat de permanent aanwezige brandweer de temperatuurontwikkeling en het zuurstofgehalte in de bunker nauwgezet kon volgen en direct maatregelen kon treffen als het te heet dreigde te worden. Terwijl de temperatuur in de hand werd gehouden is de bunker leeggehaald. Wat er nog brandde, werd ter plekke meteen geblust.

Sinds de brand in Langerak heeft de brandweer meer inzicht gekregen in het ontstaan van stofwolkexplosies. Toen heette dergelijke rampen onvoorspelbaar te zijn. Zelfs met de explosiemeters die de brandweer gebruikt, kon het gevaar niet tijdig worden gesignaleerd.

Stikstof

“Bij de brand in de stofsilo van Van Stijn is onder lage druk van bovenaf vloeibare stikstof toegevoerd”, vertelt postcommandant Schouten. “Heel langzaam, 40 kuub in 24 uur, om luchtwervelingen te voorkomen. Het zuurstofgehalte in de bunker werd daardoor verlaagd tot 3 a 4 procent”, doet Schouten verslag van de blusmethode die bij zijn weten in Hazerswoude voor het eerst in Nederland onder deze omstandigheden werd toegepast. Dat het zo goed lukte om het zuurstofgehalte laag te houden had volgens de brandweercommandant ook te maken met de constructie en goede isolatie van de silo.

Reageer op dit artikel