nieuws

Brandaris Zaandam wordt ‘voorbeeldig’ gerenoveerd

bouwbreed

Na de zomervakantie krijgen de 384 woningen van het flatgebouw Brandaris in Zaandam een flinke opknapbeurt. Energiebesparing staat centraal in de plannen. Staatssecretaris Tommel heeft bij voorbaat dit po aangewezen als Voorbeeldpo voor Duurzaam en Energiezuinig Bouwen, wat een extra subsidie van het ministerie van VROM oplevert.

Het uit 1968 stammende flatgebouw Brandaris is eigendom van de Amsterdamse woningstichting Patrimonium. In overleg met de bewoners zal bij de renovatie sterk het accent op energiebesparing komen te liggen.

Zo worden de kopgevels van het gebouw voorzien van een extra isolatie, evenals de vloeren van de woningen op de onderste verdieping.

Op het dak worden zonnecollectoren aangebracht. De zonnewarmte zal worden gebruikt voor het opwarmen van het leidingwater dat in de keuken en de badkamer wordt gebruikt.

Een speciale installatie moet mogelijk maken dat het voorverwarmde water ook voor de wasmachine kan worden toegepast. Verwacht wordt dat deze maatregelen de energiekosten sterk zullen drukken.

Dat kan nog sterker wanneer bewoners kiezen voor het aanbrengen van isolatieglas. Dit laatste is facultatief en zal eventueel in de huur worden verdisconteerd.

Subsidie

De verschillende voorzieningen ter verlaging van het energieverbruik worden mede mogelijk door een subsidie van de Europese Gemeenschap en de woningstichting en dus ook door het ministerie van VROM.

In alle woningen worden de keuken, badkamer en het toilet grondig opgeknapt. Er komen nieuwe tussenwanden, de douchevloer wordt vervangen en het keukenblok wordt vernieuwd. Badcel en toilet krijgen waterbesparende voorzieningen.

Ook wordt de ventilatie verbeterd en worden de afvoerbuizen van de riolering vernieuwd. De liften worden gerenoveerd en er komen nieuwe bergingen onderin de flat.

Tenslotte wordt het gebouw voorzien van een nieuwe c.v.-ketel en c.v.-leidingen en zal het mogelijk worden gemaakt energie- en waterverbruik individueel te meten.

Reageer op dit artikel