nieuws

Brabantse dorpen gaan voorlopig nog niet op slot

bouwbreed

Brabantse dorpen gaan voorlopig niet voor woningbouw op slot. De dreiging dat de eigen bevolkingsaanwas op het platteland niet langer zou mogen worden opgevangen en dus naar de grote steden zou worden ‘verbannen’, is daarmee van de baan. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg tussen minister De Boer van Vrom en een zware Brabantse bestuursdelegatie.

De Brabantse commissaris had al weken een conclict met de Brabantse inspecteurs van VROM over de onmiddellijke halvering van bouwactiviteiten op het Brabantse platteland. De inspectie had dat de minister aanbevolen om de bouwlocaties in Brabantse grote steden, zoals Breda, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Helmond snellere ontwikkelingskansen te bieden.

Het Brabants bestuur nam de kwestie hoog op en staakte het overleg met de inspectie. Commissaris Houben maakte vervolgens publiekelijk duidelijk dat hij ‘geen dictaten uit Den Haag’ over de Brabantse woningbouw wenste te aanvaarden. Hij vroeg vervolgens een spoedgesprek aan met minister De Boer. “Wij hebben onze zaken goed geregeld in het Brabantse streekplan en dat laten we niet door de Brabantse VROM-inspecties ontkrachten”, luidde samengevat de meningen van de gedeputeerden Van Geel en Van Harten, die de commissaris naar Den Haag hebben vergezeld.

“Het conflict tussen Den Haag en Brabant is door het laatste overleg grotendeels bijgelegd, wat er aan beide zijden door partijen ook is gezegd”, stelde minister De Boer na afloop vast. Zij heeft met het Brabants bestuur vooral naar een oplossing gezocht, waarmee de provincie vooruit kan. De minister heeft thans toegezegd niet aan het Brabantse streekplan te zullen tornen, zolang de huidige versie van kracht is.

Bouwdrempels

Pas omstreeks 2003 wordt het herzien. Minister De Boer gaf haar instemming met de manier waarop Brabant thans de Vinex-bouwlocaties verder ontwikkelt en de nieuwbouw in Brabantse dorpen reguleert aan de hand van groeiklassen en richtcijfers voor de produktie.

Ze heeft er tevens begrip voor dat het uitleg-tempo van de Vinex-locaties nogal eens negatief wordt beinvloed door moeizame procedures tegen protesterende burgers, ingewikkelde grondverwervings-transacties en het tijdig opleveren van schone bouwplaatsen. De minister heeft Brabant wel een termijn gesteld voor de voortzetting van het huidige bouwbeleid in de dorpen. Na 2000 zullen de bouwdrempels voor het platteland aanzienlijk worden verhoogd. Dan kan daar nog maar de helft van wat nu in het kader van het geldende streekplan mogelijk is. Brabant is tevreden met deze uitspraken. In het buitengebied de komende tijd krachtig bestreden. Daardoor neemt de ‘verstening van het platteland’ niet meer in dezelfde mate toe als in de voorliggende periode van ‘suburbanisatie’, die Brabant tot een zware autoprovincie met veel verstopte wegen op piekuren heeft gemaakt.

Het provinciebestuur heeft zich voor de komende periode voorgenomen alleen nog ‘kwalitatief’ en ‘duurzaam’ te bouwen en zo met het woningbestand om te gaan dat het aanbod zo dicht mogelijk bij de behoefte komt.

Reageer op dit artikel