nieuws

Bouwplannen voor De Appelaar ingediend

bouwbreed

De plannen voor de bebouwing van het voormalig Enchede-terrein in Haarlem zijn eindelijk rond. Vorige week heeft ING-Vastgoed de bouwplannen bij de gemeente ingediend. De plannen voorzien in een schouwburg, een rechtbank, een parkeergarage, kantoren en winkels.

Er is al heel wat gesteggeld over de bebouwing op het bewuste terrein. In het verleden konden de gemeente, de Rijksgebouwendienst en ING-Vastgoed het niet eens worden over de financiering. Ook de diverse ontwerpen hebben al tot heel wat discussie geleid.

Maar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Haarlemse schoonheidscommissie hebben al laten weten in te stemmen met dit ontwerp.

In de laatste versie van de bouwplannen zijn de vijfde en zesde bouwlaag van de rechtbank aangepast. Daardoor ontstaat een beter zicht vanaf het Spaarne op de Grote St. Bavo.

De bouwplannen worden 5 maart gepubliceerd en twee weken ter inzage gelegd. In die periode ke bezwaren worden ingediend. Daarna nemen B en W een besluit. Daarbij wordt advies gevraagd aan de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.

Woningen

Ook Gedeputeerde Staten hebben acht weken de tijd om te besluiten over de aanvragen voor de verklaringen van geen bezwaar. Als zij geen bezwaar maken kan de gemeente de bouwvergunningen verstrekken.

Inmiddels wordt ook gewerkt aan het bouwplan voor de westkant van het terrein. Daar zullen woningen worden gebouwd. In eerste instantie wordt een voorlopig ontwerp gemaakt dat past in het bestemmingsplan De Appelaar. Daarna zal de gemeenteraad daar over besluiten. Het ontwerp voor de hele openbare ruimte van het Appelaar-terrein is vrijwel gereed.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels