nieuws

Bouwbedrijf bespaart 1,5% door Bouwen Nieuwe Stijl

bouwbreed

Een zelfpoontwikkelend bouwbedrijf kan 1,5% besparen op de totale bouwkosten door toepassing van Bouwen Nieuwe Stijl. Dat berekende ir. J.H.W. Vink voor een po van 102 appartementen, verdeeld over twee flats met deels vijf en deels acht bouwlagen, met een totale bouwsom van ca. 10 miljoen gulden.

De besparing kan worden bereikt door toepassing van projectonafhankelijke informatie en automatische koppeling van documenten. Wellicht valt er meer te besparen, want het onderzoek beperkt zich tot het vierde element van Bouwen Nieuwe Stijl, namelijk het integreren van systemen voor informatietechnologie (IT) en het gebruik van kennisdatabanken. Andere elementen van Bouwen Nieuwe Stijl zijn het industrialiseren van de bouw, geontegreerd ontwerpen en bouwen en het leveren van een totaalproduct. Ook daarbij kan Bouwen Nieuwe Stijl mogelijk besparingen opleveren.

Vink is op zijn werkstuk afgestudeerd aan de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Hij verrichtte zijn studie als stagiair bij Adviesbureau Kraan BV te Rotterdam. Er is een samenvatting van zijn rapport verschenen onder de titel – Beter gebruik en koppeling van kennis in het bouwproces – .

Geontegreerd bouwen

Bouwen Nieuwe Stijl is een initiatief van een aantal bedrijven in de bouw. Het doel is de bouwkosten te verminderen, meer in te spelen op de behoeften van de opdrachtgever en de efficientie en kwaliteit van de bouw te verbeteren. Dit kan worden bereikt door – geontegreerd bouwen – . Het gaat om integratie zowel binnen bouwondernemingen als tussen bouwpartners.

Vink heeft tijdens zijn stage de aandacht gericht op de integratie binnen een projectontwikkelend bouwbedrijf. Hij ontdekte, dat er een aanzienlijke besparing mogelijk is door het koppelen van documenten en de toepassing van poonafhankelijke informatie. Bij het door Vink onderzochte po is dan veel minder tijd nodig voor het opstellen van de podocumenten, namelijk 1890 uur in plaats van 3340 uur. Dat levert een besparing op van veertig procent, bij een uurtarief van honderd gulden goed voor een bedrag van – 145.000.

Voordelen duidelijk

De besparing vindt voor het grootste deel plaats in de fase van het definitief ontwerp (DO) en de werkvoorbereiding. In de fase van het schetsontwerp (SO) is er nog geen groot verschil tussen geontegreerd bouwen en traditioneel bouwen. In de fase van het voorlopig ontwerp (VO) beginnen de voordelen van geontegreerd bouwen echter al duidelijk te worden.

In de samenvatting van Vink is alleen sprake van een tijdsbesparing bij het opstellen van de podocumenten. Op de besparing zijn blijkbaar niet de kosten in mindering gebracht, die gemaakt moeten worden om informatie te koppelen en poonafhankelijk te maken.Te denken valt aan investeringen in software en hardware, de ontwikkeling van modellen en de kosten van opleiding en organisatie. Wellicht noemt Vink deze kosten niet, omdat zij het proces betreffen en niet het product. Aan de andere kant rekent de onderzoeker besparingen tijdens de uitvoering niet mee. Een goede voorbereiding kan fouten en de daarbij behorende herstelkosten voorkomen.

De Vereniging Bouwen Nieuwe Stijl pleit voor het optimaliseren van het proces, om een besparing te bereiken bij de realisatie van het product.

Procesmodel

De gedachte hierachter is, dat het bouwproces wordt herhaald, maar elk bouwproduct slechts eenmaal wordt uitgevoerd. Vink voert daarom in zijn rapport een procesmodel op, waarin door pijlen de uitwisseling van informatie tussen de verschillende fasen en disciplines wordt weergegeven. Vervolgens analyseert Vink welke informatie er over welke onderdelen van het gebouwmodel moet worden uitgewisseld. Per fase stelt hij vast welke informatie automatisch uitgewisseld kan worden. Het is deze koppeling van informatie die de grootste besparing oplevert. De automatische uitwisseling moet herhaald ke worden bij een volgend bouwpo. Dat kan alleen als de informatie een poonafhankelijk karakter heeft. Bij het door Vink onderzochte project worden standaard bouwdelen, beschrijvingen en details toegepast.

Nadere inlichtingen over het onderzoek van J.H.W. Vink zijn te verkrijgen bij Adviesbureau Kraan BV, tel. 010 2866867.

Reageer op dit artikel