nieuws

Bouw wil serieus worden genomen in Brussel

bouwbreed

De bouw heeft geen positie in Brussel. Terwijl topbestuurders uit de snelle wereld der informatietechnologie (IT) rechtstreeks toegang hebben tot een Europese Commissaris, moet de bouw het doen met wat voetvolk. Voor de EG-Beraad voor de Bouw reden om te pleiten voor een eigen aanspreekpunt.

“De bouw is niet ‘sexy’. De sector spreek onvoldoende aan bij politici. Zij ke er niet op scoren. Het heeft alles te maken met de aard van de bedrijfstak. Je hebt grote en kleine bouwers, architecten, constructeurs en toeleveranciers allen hebben een ander beeld op de toekomst en dat roept bij de politici vragen op,” meent ir. Herman Haarman, directeur van de EG-Beraad voor de Bouw. Zijn organisatie, die bestaat uit meer dan vijftig organisaties in de bouwsector, wil daar dit jaar verandering in gaan brengen. In het jaarplan 1997 zet men zich in voor de oprichting van een coordinatiepunt voor de bouw bij de Europese Commissie. “Er zijn 23 directoraten generaal (dg) en tien dg’s komen met generiek beleid die de bouwnijverheid raken. Daarnaast is door de verkokering in Brussel nauwelijks sprake van enige samenhang. Dat maakt het voor de bouw moeilijk een pleidooi neer te leggen. Een punt waar je als aannemerij terecht kan zou een uitkomst zijn. Vragen voor Commissie zouden daar neergelegd ke worden.”

Draagvlak opbouwen

Haarman geeft als voorbeeld duurzaam bouwen. Dit typische stukje Nederlandse bouwbeleid kan nergens goed worden aangekaart. “Milieu heeft een eigen dg, maar dit is niet bouwspecifiek. Dus moet je te raden gaan bij andere dg’s die zich onder andere bezighouden met technologie, overheidsopdrachten en de richtlijn bouwprodukten. Je wordt als bouw van loket naar loket gestuurd.”

Het probleem van de bouwnijverheid is dat het een nationale bedrijfstak is. Al jaren is bekend dat er door bouwwerkgevers, -nemers en andere betrokken nauwelijks wordt gelobbyd in Brussel. Terwijl er voor IT een sectorbeleid is ontwikkeld, moet dat de bouw ontberen. Het initiatief van Haarman, de eerste keer dat iets dergelijks wordt aangekaart, krijgt instemming van andere landen. “Nu moeten we draagvlak zien op te bouwen bij de Commissie en de andere lidstaten.”

Nu Nederland tot 1 juli voorzitter is van de Raad probeert men dit coordinatiepunt op de agenda te krijgen. Haarman: “Op deze wijze komt de realisatie misschien dichterbij.”

Atkinsrapport

De lobby voor een eigen aanspreekpunt valt samen met de lang verwachte reactie van de Europese Commissie op het rapport van W.S. Atkins. ‘Strategies for the Construction Sector’.

Van het moment van ontstaan, aanleiding vormde onder meer de dreiging van de oprukkende concurrentie uit Japan, Amerika en Azie, tot het moment van reactie is er meer dan drie jaar overheen gegaan. “In het najaar zal de Commissie met haar standpunt, een ‘position paper’, over dit rapport komen.” aldus Haarman, die beaamt dat het wel erg lang geduurd heeft. “Het komt omdat er geen visie op de bouw is. Er wordt heel veel overlegd, want voordat in het najaar de Commissie met haar standpunt komt, zal er eerst nog een ‘draft’ uitkomen waar we weer een reactie op geven.”

EG-Beraad voor de Bouw heeft onder andere op twee onderdelen van Atkins, die betrekking hebben op het aanbestedingsbeleid bezwaar gemaakt. “Ten eerste wordt er zwaar de nadruk op prijsconcurrentie gelegd. De kwaliteit staat in geding. Ten tweede pleiten we voor het terugdringen van de inschrijvingskosten. Voorkomen moet worden dat een te enge interpretatie van de Europese mededingingswetgeving een belemmering vormt voor de technologische samenwerking van het midden- en kleinbedrijf.”

Reageer op dit artikel