nieuws

‘Bouw soms ten onrechte genoemd bij criminaliteit’

bouwbreed

De bouw wordt ten onrechte soms genoemd als het gaat om omkoping of andere onoorbare praktijken richting ambtenaren en politieke bestuurders. Dat zei AVBB-voorzitter Brinkman in Ede op het door het VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerde congres over bestuurlijke en ambtelijke integriteit.

“In de volksmond wordt het woord ‘bouw’ soms ten onrechte gebruikt. Als een drugshandelaar met zijn uit criminaliteit verworven geld bouwgrond koopt en dit in de openbaarheid komt, luidt de krantenkop ‘witwassen in de bouw’. Uiteraard hebben deze onoorbare praktijken niets te maken met de bouw en zeker niet met de uitvoerende bouw”, zo hield hij zijn gehoor bestaande uit 27 politiemensen, 25 burgemeester en een leger ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen voor.

Hij verwees daarbij ook nog eens naar het rapport van de Commissie Van Traa naar de opsporingsmethoden van politie en justitie, waaruit blijkt dat de georganiseerde criminaliteit (nog) niet in de bedrijfstak bouw is doorgedrongen. “Dit is een verblijdende, bij insiders al bekende constatering, die onze branche tegelijkertijd verplicht waakzaam te blijven.”

Ook openbaar bestuur

Hij hekelde hierbij de manier waarop Amsterdam bij de aanbesteding van de Noord-Zuidlijn een heel circus optuigt om er maar zeker van te zijn dat de georganiseerde misdaad uit de bouwput wordt geweerd.

Verder wees hij op het al meer dan 15 jaar bestaan van de Wet ketenaansprakelijkheid, waardoor malafide praktijken al geminimaliseerd zijn en het lidmaatschap van maatschappelijke organisaties, dat via hun lidmaatschapscriteria al bepaalde waarborgen geeft.

Efficientere waarborgen

Brinkman waarschuwde verder tegen het opstellen van teveel generieke regels in de strijd tegen ambtelijke en politieke corruptie. “Ik kan u verzekeren dat bouwbedrijven nu reeds in het kader van de selectie aanzienlijke boekwerken met gerealiseerde werken en verklaringen van opdrachtgevers, burgemeesters en notarissen moeten indienen. Bovendien is in het kader van de regelgeving alsmede in het kader van certificatie en kwalificatie ook een wassende stroom activiteiten onderweg, die wel eens de vraag doet rijzen of er nog wel voldoende tijd overblijft voor onze kerntaak bouwen. Er zitten immers nogal wat administratieve en tijdrovende herhalingsoefeningen in veel van de bijbehorende voorschriften.

Mede ten behoeve van een verlaging van de transactiekosten dient te worden gestreefd naar een efficientere methode om maximale waarborgen met betrekking tot integriteit en criminaliteit te verkrijgen. Uitsluitingsgronden dienen controleerbaar te zijn. Dit geldt temeer als reeds bij vermoedens kan worden opgetreden. Het mag niet zo zijn dat een ondernemer die prive wordt veroordeeld voor het kappen van een boom zonder kapvergunning, van de inschrijving op een werk wordt uitgesloten. Dit is waar gebeurd”, zei Brinkman.

Daarom gaat zijn voorkeur dan ook meer uit naar een gerichte specifieke aanpak in de richting van personen of bedrijven op wie een ernstige verdenking van strafbare feiten rust in plaats naar een al teveel generieke overbelastend preventief optreden met een relatief geringe pakkans.

‘Geen controleritis’

Hij concludeerde dat er momenteel heel wat aan de hand is op het terrein van het toezicht op mogelijk ongeoorloofd handelen “in ons land boordevol van autoriteiten en autoriteitjes. Niemand van ons zit waarschijnlijk verlegen om controleritis.”

De daarop volgende discussie ontsteeg nauwelijks het niveau van het al dan niet mogen aannemen van een dan wel twee flessen wijn.

Reageer op dit artikel