nieuws

Bouw fly-over Zaandam definitief

bouwbreed Premium

De bouw van de fly-over bij het knooppunt Zaandam gaat definitief door. Het in februari 1994 op last van de rechter stilgelegde werk mag worden hervat. De gemeente Zaanstad heeft de benodigde vergunningen voor het f. 40 miljoen kostende infra-po afgegeven.

Voor opdrachtgever Rijkswaterstaat (RWS) hangt daar overigens wel een prijskaartje aan. Niet alleen is de prijs van de fly-over als gevolg van drie jaar vertraging flink omhoog gegaan ook moet er nog eens f. 3,5 miljoen extra worden opgehoest voor geluidssanerende maatregelen aan een nabijgelegen flatcomplex.

De fly-over is hard nodig om een snellere doorstroming te bevorderen van het verkeer dat via de A-7 vanuit de richting Purmerend naar de A-8 wil (richting Coentunnel). In de ochtendspits is er bij het knooppunt Zaandam sprake van zeer grote filevorming.

Maar tegen de bouw van de fly-over werd bezwaar aangetekend door de Milieufederatie Noord-Holland (MNH). Die stapte naar de rechter. Met succes. Want de president van de Haarlemse rechtbank schorste de door de gemeente afgegeven bouwvergunning voor twee van de totaal zes benodigde kunstwerken. Het akoestisch onderzoek werd afgewezen.

Ook Woningstichting Patrimonium en de bewonersvereniging van de flat dienden een bezwaar in tegen het bouwpo. De gemeente heeft die nu gedeeltelijk gegrond verklaard, maar wel afgewezen. Het beroep van de MNH werd geheel ongegrond verklaard.

Daarmee kwam de weg vrij voor de bouw van de fly-over (twee rijstroken). Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Koop Tjuchem/Dekker en NBM Noord-West/Ballast Nedam/Nelis.

Vliesgevel

Volgens de planning moet de verbinding A7/A8 eind 1998 gereed zijn. Maar RWS onderzoekt of het technisch en financieel haalbaar is de uitvoering van het werk te versnellen.

Om geluidsoverlast te voorkomen wordt op het flatgebouw een vliesgevel aangebracht en krijgt de fly-over een speciale stillere asfaltlaag. De bouw door de aannemers begint op 25 maart. Eind maart wordt tevens begonnen met het aanbrengen van ZOAB op de A8 tussen het knooppunt Zaandam en het Coenplein.

Overigens moet er nog veel meer werk aan en rond het knooppunt Zaandam worden verricht. Blijkens de ‘Koepelstudie’ van RWS Noord-Holland noopt ook de groeiende congestie op de A8 (richting A7) in de avondspits tot maatregelen.

Er wordt op korte termijn daarom een studie uitgevoerd naar een aanpak van de problemen op de A7 tussen Zaandam en Purmerend.

Reageer op dit artikel