nieuws

Betonnen damwandsloof werkt arbeidsbesparend

bouwbreed

Beton Son BV te Son heeft een betonnen damwandsloof ontwikkeld, die een forse arbeidsbesparing op kan leveren. Het monteren kost namelijk vijf tot zes maal minder dan van een stalen dekprofiel.

Bij de betonnen sloof blijft de arbeid beperkt tot het positioneren en eventueel plaatselijk wegbranden van de bovenzijde van de damwand. Dat te is nodig, omdat de betonnen sloof voorzien is van nokken ten behoeve van de verankering. Dat is bij een stalen gording niet het geval. Het monteren van een stalen gording, samengesteld uit twee UNP 200 profielen, vereist veel meer arbeid dan het plaatsen van een prefab betonnen sloof. Bovendien gaat het om lastige en onaangename arbeid, vooral in de herfst of de winter. Afhankelijk van de waterstand moet soms zelfs onder de waterlijn worden gewerkt.

Er zijn echter ook kanttekeningen bij de toepassing van een prefab betonnen sloof te plaatsen. De stalen damwand moet extra nauwkeurig worden geheid. Ook de hoogteverschillen tussen de damwandplanken moeten binnen bepaalde marges blijven. Een stalen gording vereist minder maatvastheid. Een ander verschil is, dat de verankering van een betonnen sloof 10 tot 12 centimeter hoger aangrijpt dan die van een stalen gording. De constructeur moet daar bij het bepalen van de sterkte van de damwand rekening mee houden.

Goedkoper

Het monteren van de prefab betonnen damwandsloof van Beton Son vraagt niet alleen veel minder arbeid dan een stalen gording. Hij is ook een stuk goedkoper. Volgens een berekening in een rapport van de Dienstkring Waterwegen Noord-Brabant van Rijkswaterstaat kost een betonnen sloof tussen f. 175 en f. 185 per strekkende meter. Een stalen gording kost tussen f. 205 en f. 212 per meter. Voor wat betreft de productie en het transport is een betonnen sloof f. 2 tot f. 6 per meter duurder dan een stalen gording. Het plaatsen en monteren is echter f. 32 tot f. 33 goedkoper.

Bij de bepaling van de kostenbesparing is nog geen rekening gehouden met het feit, dat betonnen sloven met een snelheid van 82 meter per uur aangebracht ke worden, terwijl het werk bij toepassing van een stalen gording met slechts 10 meter per uur vordert. Ook het onderhoud is niet in de berekening verwerkt. Te verwachten is, dat een betonnen damwandsloof minder onderhoud vraagt dan een stalen gording.

Vergelijking

Behalve een proefpo langs het Wilhelminakanaal in de omgeving van Son zijn er nog geen werken met prefab betonnen sloven uitgevoerd. Een deel van het po is van stalen gordingen voorzien, zodat een vergelijking mogelijk werd. De damwand werd over een lengte van bijna 2 kilometer aangebracht. Het proefvak met de betonnen sloven heeft een lengte van tweehonderd meter. Om te voorkomen dat waterdieren de oever niet meer zouden ke bereiken, zijn enkele ‘uitstapplaatsen’ voorzien, in de vorm van een verlaging van de bovenzijde van de damwand.

Het aanbrengen van de prefab betonnen deksloof van Beton Son.

Doorsnede van de stalen damwand met prefab betonnen deksloof. Ter plaatse van de verankeringen heeft de sloof nokken, vier stuks over een lengte van circa 8,5 meter, die in het profiel van de damwand passen.

Reageer op dit artikel