nieuws

Allochtonen maken kans in groeiende bouwsector

bouwbreed

De capaciteit van bouwpoen zal in de komende jaren explosief groeien. Bouwondernemingen doen er verstandig aan nu al rekening mee te houden bij hun personeelsbeleid. Gezien de te verwachten ontwikkeling van de arbeidsmarkt is het daarbij nodig een beroep te doen op allochtone werknemers.

Die mening verkondigde AVBB-voorzitter Brinkman in de eerste nieuwsbrief in het kader van ‘Ondernemers doen meer’. VNO-NCW en de Anne Frankstichting willen met het initiatief de arbeidspositie van allochtonen versterken. Met ‘Ondernemers doen meer’ ke ondernemers ervaringen uitwisselen. Tijdens symposia, platformdiscussies en dergelijke ke ondernemers zowel problemen als successen met elkaar bespreken. Ook is er een meldpunt opgericht waar bedrijven met individuele vragen terecht ke.

Over een jaar wordt geevalueerd wat de resultaten zijn van dit initiatief. Maar er zijn geen streefcijfers gesteld en metingen zijn dus algemeen.

Wel gaat de arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken vanaf volgend jaar controleren of werkgevers wel voldoen aan de verplichte registratie van hun allochtone werknemers. Dat deelde minister Melkert mee tijdens de presentatie van het initiatief. Momenteel is er nauwelijks controle en wordt de registratie massaal ontdoken.

Slechte positie

Het is nog steeds slecht gesteld met de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Enerzijds zijn er in het afgelopen jaar 10.000 banen voor allochtonen bij gekomen. De werkgelegenheid is met 6 procent gegroeid terwijl dat landelijk slechts 2 procent is. Dat lijkt positief maar nog altijd is 26 procent van de allochtone beroepsbevolking werkloos. Bovendien heeft 87 procent van de ondernemingen geen enkele allochtoon in dienst.

Dit initiatief is naast alle bestaande initiatieven en wetgeving. In 62 cao’s zijn al afspraken gemaakt over het aan het werk helpen van allochtonen. In de lopende bouwcao zijn partijen overeengekomen dat 200 werklozen uit etnische minderheidsgroepen aan een arbeidsplaats worden geholpen. Het Scholingsfonds heeft daar f. 1 miljoen extra voor uitgetrokken.

Arbeidsmarkt

In de gisteren gepresenteerd nieuwsbrief ‘Meer bericht’ zegt AVBB-voorzitter Brinkman dat gelet op de te verwachten groei van de bouwproductie en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt het nodig is een beroep te doen op allochtone werknemers. Als de werkgevers niet op deze ontwikkelingen inspelen, zullen zij in de toekomst op problemen stuiten, aldus Brinkman. De allochtonen maken een groot deel, 10 procent in 2010, van de arbeidsmarkt uit.

“Wij zien het als een taak van de brancheorganisaties in de bouw om de aangesloten ondernemingen hiervan bewust te maken en om op deze ontwikkelingen in te spelen. Wij maken daarbij graag gebruik van het platform dat ‘Ondernemers doen meer’ biedt om met andere branches van gedachten te wisselen over een adequate aanpak.”

Reageer op dit artikel